Natječaj za stručnog suradnika

Datum objave: 14.12.2014.

Raspisan NATJEČAJ za izbor pristupnika u radni odnos na određeno vrijeme na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – otvoren do 14.12.2014. godine.

 

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest Zagreb, te suglasnosti ravnateljice, klasa: 910-01/14-10/02, urbroj: 380/19-01-03/14-34 od 5. studenoga 2014., a u skladu s člancima 40., stavak 1.i 2., i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), raspisuje se

 

NATJEČAJ

za izbor pristupnika u radni odnos na određeno vrijeme na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, na vrijeme od 1 godine, uz mogućnost produljenja ugovora o radu do 4 godine
– 1 izvršitelj/izvršiteljica

Izabrani stručni suradnik bavit će se istraživanjem povijesti sjeveroistočne Hrvatske u starom vijeku (okvirno 1. st. pr. Kr. – 5. st. p. Kr.).

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:
– završen sveučilišni diplomski studij povijesti;
– ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji nije niži od 4,0;
– preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika povijesti (samo za pristupnike s nižim prosjekom ocjena).

Dodatni uvjeti koji pristupnicima i pristupnicama donose prednost na natječaju jesu:
– završen sveučilišni diplomski studij klasične filologije (latinski jezik i rimska književnost ili grčki jezik i književnost);
– diplomski rad, magistarski rad ili doktorska disertacija s temom iz povijesti starog vijeka;
– objavljeni radovi o temama iz povijesti starog vijeka;
– poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika.

Dokumentacija za prijavu na natječaj treba uključivati:
– životopis pristupnika ili pristupnice, s podacima o prebivalištu;
– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome;
– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;
– sažeti opis istraživačkih interesa (do 1800 znakova),
– bibliografiju objavljenih radova (ako je primjenjivo);
– dokaze o stupnju poznavanja engleskog i/ili njemačkog jezika (ako je primjenjivo).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijavnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom na adresu:
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Ante Starčevića 8
35000 Slavonski Brod
s naznakom „Za natječaj za stručnog suradnika”

 

Prikaži PDF datoteku

Tekst Natječaja

Zadnje novosti

Predstavljanje novih izdanja u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod

Predstavljanje novih izdanja Podružnice u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod: „Imas puska, imas pistol?” i „Scrinia Slavonica” 14(2014). Pročitajte više

Latest Publications

Rudina naslovnica
naslovnica tombor
Jelas-Gradovi-korice

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Contact Us

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Catalogue/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.