Dr. sc. Branko Ostajmer

bostajmer

 

 

Zvanje: znanstveni suradnik

Glavno područje istraživanja: politička povijest Slavonije i Srijema na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće

 

 

 

Rođen je u Đakovu 17. svibnja 1978, gdje je završio osnovnu i srednju školu (opću gimnaziju). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest 2004. i stekao zvanje profesora povijesti i diplomiranoga povjesničara. Poslijediplomski doktorski studij povijesti upisao je 2006. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, te je 2011. obranio doktorsku disertaciju Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.–1903. Posjeduje aktivno znanje engleskog te pasivno znanje njemačkog i mađarskog jezika. Od 1. travnja 2006. zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest. Godine 2012. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika. Na Hrvatskom institutu za povijest sudjelovao je u radu projekta “Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura”. Od 2009. godine suradnik je Hrvatskoga biografskog leksikona Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” u Zagrebu, a suradnik je i međunarodnoga projekta Kirchliche Elite-Bildung für Zentraleuropa. Das Priesterkolleg St. Augustin („Frintaneum“) in Wien als Post-Graduate-Einrichtung und Netzwerkstatt der Donaumonarchie 1816-1918, pod vodstvom Instituta za crkvenu povijest Katoličko-teološkog fakulteta Sveučilišta u Beču. Od 2007. godine član je uredništva Zbornika Muzeja Đakovštine.

Od rujna do prosinca 2009. boravio je na istraživačkoj stipendiji u Pečuhu (Pečuško sveučilište, Filozofski fakultet), a od prosinca 2014. do veljače 2015. na istraživačkoj stipendiji u Budimpešti (Institut za povijest Mađarske akademije znanosti), u oba navrata kao stipendist Vlade Republike Mađarske, odnosno Instituta Balassi. Pored toga, u razdoblju 2008. do 2015. u više je navrata provodio istraživanja u arhivima i knjižnicama Mađarske i Srbije.

Znanstveni interes usmjeren mu je na teme iz političke, društvene i kulturne s prijelaza iz XIX. u XX. stoljeće, uz posebnu pozornost na prostor Kraljevine Hrvatske i Slavonije te na hrvatsko-mađarske odnose. U okviru tih istraživanja sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (Hrvatska, Mađarska, Austrija, Bosna i Hercegovina) te objavio veći broj znanstvenih i stručnih članaka.

Kao suradnik projekta “Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj” provodi istraživanja na arhivskoj građi u Austriji i Mađarskoj, arhivskom fondu Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade (Hrvatski državni arhiv Zagreb), novinstvu te ostavštinama istaknutih prosvjetnih djelatnika. Jedan je od urednika trećega knjige građe za povijest školstva. Prikuplja podatke za bazu akademskih udruženja hrvatskih studenata. Sudjeluje u izradi baza podataka kao i ostalim zajedničkim projektnim aktivnostima. Njegovi istraživački interesi u okviru projekta usmjereni su na istraživanje osnutka raznovrsnih osnovnih i srednjih mađarskih i njemačkih škola, aktivnosti akademskih zajednica u sveučilišnim centrima Habsburške Monarhije te analizi individualnih karijera studenata sa područja Hrvatsko-Slavonskoga Kraljevstva s naglaskom na analizu intelektualnih transfera iz Beča i Budimpešte.

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=286682

 

Kontakt:
bostajmer@gmail.com

Zadnje novosti

NAJAVA: Znanstveni skup „Isti rod, različite sudbine”

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1. prosinca 2023. u 10:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.