Dr. sc. Dino Mujadžević

dmujadzevic

 

 

Zvanje: znanstveni suradnik

 

 

 

Rođen je 25. srpnja 1977. u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Od 1979. živi u Zagrebu, gdje je 1992. završio osnovnu školu u naselju Siget. Godine 1996. završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i upisao Filozofski fakultet u Zagrebu. Godine 2000. dobio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za svoj rad o Osman-agi Temišvarskom koji je objavljen u Historijskom zborniku te je iste godine diplomirao povijest i turkologiju na Filozofskom fakultetu.
Godine 2001. upisao je poslijediplomski magistarski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za potrebe magistarskog studija boravio je 2004-2005. na osmomjesečnoj istraživačkoj stipendiji na sveučilištu Hacettepe u Ankari, Republika Turska. Na osnovi opširnog rada „Osmanski narativni izvori za hrvatsku povijesti 1463-1526.” upisao je 2005. poslijediplomski doktorski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dana 20. travnja 2010. na Filozofskom fakultetu obranio je disertaciju pod naslovom „Politička djelatnost Vladimira Bakarića i time stekao titulu doktora znanosti”.
Od 2002. u statusu je znanstvenog novaka. Najprije je radio u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu, pri uredništvu Hrvatskoga biografskoga leksikona i na znanstvenom projektu Hrvatska bio-bibliografska baština. Od 1. siječnja 2008. do kraja 2013. zaposlen je kao znanstveni novak u Hrvatskom institutu za povijest, Podružnici za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu, isprva u zvanju višeg asistenta, a od travnja 2011. u zvanju znanstvenog suradnika. Trenutno je stipendist prestižne zaklade Alexander von Humboldt – stipendija za post-doktorskog istraživača na Sveučilištu Ruhr u Bochumu, na Katedri za osmansku i tursku povijest.

 

Objavljene knjige:

– Bakarić: politička biografija (Zagreb – Slavonski Brod, 2011);

– (prev. s engl.) Andrew Mango: Atatürk – biografija tvorca moderne Turske (Zagreb, 2011);

– (ur.) Franjevci u Slavonskom Brodu. Zbornik znanstvenog skupa (Slavonski Brod, 2012).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257261

Zadnje novosti

SNIŽENJE CIJENA svih izdanja Podružnice

Sva izdanja Podružnice, uključujući i sve brojeve časopisa „Scrinia Slavonica”, dostupna su po sniženim cijenama u periodu 1.11. – 31.12.2020.

sniženje

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica
naslovnica tombor

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.