Dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić

vhkauric

 

 

 

 

 

 

 

Rođena je 25. veljače 1973. u Pakracu. Osnovnu školu završila je u Lipiku, a srednju u Pakracu 1991. godine. Iste je godine upisala studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kojega je završila 17. srpnja 1997. obranom diplomske radnje o trgovištu Pakrac za vrijeme vlastelinstva Jankovića. Dana 11. siječnja 1998. primljena je na mjesto znanstvenoga novaka u Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Iste je godine upisala poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je20. studenoga 1998. stekla zvanje mlađi asistent. Poslijediplomski studij završila je 28. ožujka 2002. obranom magistarske radnje pod naslovom Funkcioniranje zdravstvene službe u Požeškoj županiji tijekom prvog svjetskog rata (153 str.), izrađene pod mentorstvom prof. dr. Nikše Stančića.
Doktorirala je 19. studenoga 2007. s temom “Za naše junake… Rad dobrotvornih humanitarnih društava u gradu Zagrebu 1914.-1918.” (425 str.) pod mentorstvom dr. sc. Ive Goldsteina, nakon čega je 30. studenoga 2007. stekla zvanje višega asistenta.
Dana 28. listopada 2009. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Školske godine 2010./2011. bila je vanjski suradnik Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom zimskoga semestra predavala je izborni predmet «Hrvatska u Prvom svjetskom ratu» na Preddiplomskom studiju povijesti te je vodila Istraživačku skupinu 3. stupnja (suvremena povijest) na Doktorskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima.
Primarno područje istraživanja – društvena povijest Prvoga svjetskoga rata na području Hrvatske i Slavonije, a posebice povijest zdravstva, istaknutih medicinskih djelatnika i djelovanje dobrotvornih društava. Sekundarno područje istraživanja – lokalna povijest, gdje središnje mjesto zauzima povijest Pakraca o čemu jenapisala knjigu Krhotine povijesti Pakraca – povijest naselja od prapovijesti do 1918., te jedno poglavlje u knjizi o gradovima RH.
Autorica je još 26 različito kategorizirana znanstvena rada objavljena u domaćim znanstvenim časopisima i publikacijama, od ukupno 35 biografskih jedinica navedenih u CROSBI-ju.
Surađivala je s Leksikografskim zavodom «Miroslav Krleža» u ediciji Hrvatska enciklopedija te s Galerijom «Klovićevi dvori» na izradi kataloga u sklopu izložbe o Slavoniji.
Članica je Društva za hrvatsku povjesnicu i Udruge za istraživanje povijesti žena «Klio» u sklopu koje je održala javno predavanje o problematici istraživanja povijesti žena. U sklopu Aktiva za nastavnike osnovnih, odnosno srednjih škola, u organizaciji izdavačke kuće «Profil», održala je dva javna predavanja o problematici Prvoga svjetskoga rata.

Trenutno je zaposlena na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu.

 

Objavljene knjige:

– Krhotine povijesti Pakraca : povijest naselja od prapovijesti do 1918. godine (Slavonski Brod, 2004);

– (ur.) Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu 10. i 11. prosinca 2009. (Zagreb – Slavonski Brod, 2011).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225783

Zadnje novosti

NAJAVA: Znanstveni skup „Isti rod, različite sudbine”

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1. prosinca 2023. u 10:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.