Dr. sc. Zlata Živaković-Kerže

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Zvanje: znanstvena savjetnica

Glavno područje istraživanja: gospodarska hrvatska povijest u 19. stoljeću, prosvjetna i crkvena problematika te povijest sporta grada Osijeka

 

 

Rođena u Osijeku 25. siječnja 1953. godine. Državljanka je Republike Hrvatske. Osnovnu školu i gimnaziju završila u rodnom gradu. Nakon mature u studijskoj godini 1972./73. upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – A predmet povijest i A – predmet arheologiju. Obje grupe predmeta diplomirala je u studijskoj godini 1976./77. Vratila se u Osijek i od 1977. do 1981. radila u Povijesnom arhivu u Osijeku kao arhivist – voditeljica Odjela arhivske građe za razdoblje od 1848. do 1948. Od 1981. do 1988. zaposlena je u Muzeju Slavonije u Osijeku kao kustos historijskoga odjela. U tom razdoblju uspješno je postavila nekoliko samostalnih izložbi, napisala nekoliko kataloga i počela se baviti istraživačkim radom. Od 1989. do 1996. godine radila u I. osječkoj gimnaziji kao profesorica povijesti. Doktorsku disertaciju pod naslovom Gospodarski razvoj grada Osijeka od Hrvatsko-ugarske nagodbe do završetka Prvoga svjetskoga rata (1868. – 1918.) obranila je 29. studenoga 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1996. uposlena je u Hrvatskom institutu za povijest – Zagreb, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Slavonski Brod i glavna je istraživačica i voditeljica na projektu Povijest civilne i vojne istočne Hrvatske u 18. i 19. stoljeću. Za potonje petogodišnje razdoblje (2006. – 2011.) voditeljica je projekta Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putevi modernizacije (broj projekta: 0019062) te voditeljica programa Povijest Slavonije, Srijema i Baranje od srednjega vijeka do kraja 20. stoljeća Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
Bila je izvanjska suradnica na Studiju povijesti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku u razdoblju od 1886. do 2003. (studijske godine 1996./97. predavala kolegij Uvod u znanost o povijesti, od studijske godine 1997./99. do 2000./2001. kolegij Hrvatska povijest od 1790. do 1918. godine., te od studijske godine 2001./2003. kolegij Povijest Srednje i Jugoistočne Europe od 16. do početka 20. stoljeća. U tom vremenskom razdoblju 10 diplomanata povijesti diplomiralo je pod njenim mentorstvom.
U studijskim godinama 2005./2006. i 2006./2007. bila je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta i predavala kolegij „Hrvatska povijest“. U tom je razdoblju troje studenata diplomiralo pod njenim mentorstvom.
Suradnica je Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” u Zagrebu pri izradbi “Enciklopedije sporta Hrvatske” i „Biografskog leksikona Slobodni zidari u Hrvatskoj“ Članica je uredništva časopisa “Scrinia Slavonica” Hrvatskog instituta za povijest – Zagreb, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu i tajnica Društva za hrvatsku povjesnicu u Osijeku. Sudjelovala je i sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i kongresima.
Bavi se istraživanjem gospodarske hrvatske povijesti u 19. stoljeću, prosvjetnom i crkvenom problematikom te povijesti sporta grada Osijeka. Od 2006. je u nastavno-znanstvenom zvanju izvanredne profesorice, a od 2012. u znanstvenom zvanju znanstvene savjetnice u trajnom zvanju. Upisana je 1983. u registar istraživača rješenjem Republičkog komiteta za znanost, informatiku i tehnologiju pod matičnim brojem 018660. Od 2019. u mirovini.

 

Objavljene knjige:

– Župna crkva sv. Petra i Pavla u Osijeku (Osijek, 1995);

– Urbanizacija i promet grada Osijek na prijelazu stoljeća (1868.-1918.) (Osijek – Slavonski Brod, 1996);

– (ur.) Povijest sporta grada Osijeka: od osnutka sportskih klubova i društava u gradu do 1996. godine. Prilozi za proučavanje povijesti sporta grada Osijeka (Osijek, 1998);

– S tradicionalnih na nove puteve (Slavonski Brod – Osijek, 1999);

– (ur.) Retfala. Prilozi za proučavanje povijesti grada Osijeka (Osijek, 2000);

– Antin: (1267. – 2002.): [prilozi za proučavanje povijesti Antina i Župe Tordinci] (Antin – Osijek, 2002);

– U službi čovjekovih potreba 25 godina Ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Osijeku (1978.-2003.) (Osijek, 2003);

– 60 godina Radio Osijeka (1943.-2003.) (Osijek, 2003);

– Dinamičan sport na starim temeljima / 50 godina ŽRK Osijek (1954.-2004.) (Cerna – Osijek, 2004);

– Židovi u Osijeku (1918.-1941.) (Osijek, 2005);

– Javno zdravstvo u Osijeku – Osamdeset godina Od Epidemiološkog zavoda do Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 1925.-2005. (Osijek, 2005);

– Stradanja i pamćenja. Holokaust u Osijeku i život koji se nastavlja (Osijek, 2006);

– Voda i grad : povijest vodoopskrbe grada Osijeka (Osijek – Slavonski Brod, 2007);

– Ernestinovo. Središte naivne skulpture (Ernestinovo, 2010).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=18660

 

Kontakt:
zkerze@yahoo.com

Zadnje novosti

NAJAVA: Znanstveni skup „Isti rod, različite sudbine”

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1. prosinca 2023. u 10:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.