Dr. sc. Ana Rajković Pejić

 

Područje rada: obrada i priređivanje arhivskog gradiva iz kasnog 19. i ranog 20. stoljeća, socijalna i rodna povijest između dva svjetska rata

Zvanje: znanstvena suradnica

 

 

Rođena je 2. 8. 1983. u Slavonskom Brodu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Nakon završenog studija radila je kao profesorica u nekoliko slavonskobrodskih osnovnih i srednjih škola. Objavljivala je u domaćim znanstvenim časopisima i zbornicima (Scrinia Slavonica, Historijski zbornik, Časopis za suvremenu povijesti, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, Politička misao, Treća, 1914. Prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice – VDG Jahrbuch, Brak, zakon i intimno građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi – zbornik 14. znanstvenog skupa Dani Marije Jurić Zagorke, itd.), te u međunarodnim publikacijama kao što su Südosteuropäischer Hefte (Berlin, 2015.) i Social Democracy and State Foundation (Bonn, 2019.). Suautorica je studije Povijest neostvarenih mogućnosti. Socijaldemokracija i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.-1921.). Usavršavala se na međunarodnim seminarima, poput onoga o Holokaustu u Yad Vashemu (Izrael, 2012.). Izlagala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama (Osijek, Zagreb, Pula, Rijeka, Sarajevo, Beograd, Limerick, itd.). Održala je brojna javna predavanja, aktivno sudjelujući u manifestacijama kao što je festival povijesti Kliofest. Uže znanstveno područje interesa joj je socijalna i rodna povijest između dva svjetska rata. Od 2019. godine radi na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Dana 11. prosinca 2020. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranila je doktorsku radnju pod nazivom „Ideološki prijepori u radničkom pokretu u Osijeku (1918.-1939.)” pod mentorstvom prof. dr. sc. Tvrtka Jakovine.

 

Izbor iz bibliografije:

 • Rajković, Ana; Jakovina, Tvrtko, „A History of Unrealised Possibilities: Social Democracy and the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1921), u Social Democracy and State foundation: The emergence of a new European state landscape after the First World War, (ur. Tobias Mörschel), Dietzs, 341.-368.
 • „Jedan prilog o razvoju centrumaške struje u BiH i njeni doticaji s radničkim pokretom u Hrvatskoj kroz djelovanje Jove Jakšića (1918.-1921.)“, Prilozi Instituta za historiju, br. 48., 48/2019., 49.-91. (pregledni rad)
 • „Počeci kreiranja anarhističkog narativa u kontekstu slavonskog radničkog pokreta 1881.-1914.”, br. 1., 71/2018., Historijski zbornik, 61.-86. (izvorni znanstveni rad)
 • „Godina 1914. – napuštanje koncepta proleterskoga internacionalizma na primjeru ratne mobilizacije slavonskoga radništva“,Zbornik radova 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, (ur. Vijoleta Herman), Zagreb, 2018., 545.-563. (izvorni znanstveni rad)
 • „Predvrednovalačko prikazivanje pokreta otpora ili ženski obračun s totalitarizmom fašističke Francuske“, Treća, Centar za ženske studije, br., 1-2., 19/2017. (izvorni znanstveni rad)
 • „Utjecaj austrijske socijaldemokracije u kontekstu razvoja radničkog pokreta na području Slavonije na prijelazu 19. u 20. stoljeće“, DG Jahrbuch. Godišnjak njemačke zajednice, 22/2015., 219.-237. (izvorni znanstveni rad)
 • „Kreiranje rodnog identiteta u bračnom okviru na primjeru osječke Narodne obrane 1902.- 1914.“, Uzduž i poprijeko. Brak, zakon i intimno građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi. Zbornik 14. Znanstvenog skupa Dani Marije Jurić Zagorke, Zagreb, 2016.,100.-112.
 • „Kreiranje građanskog narativa u kontekstu radničkog pokreta (Primjer Narodne obrane – stav i izvještavanje o generalnom štrajku u Osijeku 1905.), Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 13/2015., str. 294.-317. (izvorni znanstveni rad)
 • „Odnos Ivana Supeka prema jugoslavenskoj ljevici (1939.-1972).“, Historijski zbornik, br. 2., 57/2014., 381.- 401. (pregledni rad)
 • „Dugi ženski marš. Položaj radnica i ženski aktivizam u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova, Zagreb, 2021.
 • (ur.) „Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 5“, Slavonski Brod, 2021.

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/38342

Kontakt:
anarajkovic23@gmail.com

Zadnje novosti

NAJAVA: Znanstveni skup „Isti rod, različite sudbine”

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1. prosinca 2023. u 10:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.