Dr. sc. Milan Vrbanus

mvrbanus

 

 

Zvanje: znanstveni savjetnik

Glavno područje istraživanja: gospodarska povijest slavonskih vlastelinstava

 

 

 

Rođen je 1. lipnja 1970. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završio je u Našicama. Studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb započeo je 1990. godine, a diplomirao je 3. srpnja 1996. godine. Od 1. rujna 1996. do 15. siječnja 1998. godine radio je kao kustos u Zavičajnom muzeju u Našicama. Od 15. siječnja 1998. godine radi u Hrvatskom institutu za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Bavi se gospodarskom poviješću slavonskih vlastelinstava. Magistrirao je 8. siječnja 2002. godine na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom «Gospodarske prilike na našičkom vlastelinstvu od poč. 18. st. do urbara Marije Terezije (1756. god.)». Doktorska disertacija s temom «Društveno – ekonomske prilike u Slavoniji krajem 17. i početkom 18. stoljeća» obranio je 20. siječnja 2006. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izabran je u zvanje mlađeg asistenta 20. studenog 1998. godine, u zvanje asistenta 21. siječnja 2002. godine, u zvanje višeg asistenta 1. veljače 2006., a u zvanje znanstvenog suradnika 07. ožujka 2007. Napisao je, u suradnji s Šimom Demom, Mislavom Greglom, Majom Matasović Rupnik, Tamarom Tvrtković, objavio je dvije uredničke knjige Zapisnika franjevačkog samostana u Našicama. U suradnji s Darkom Vitekom napisao je autorsku knjigu Naselja papučkoga kraja u 18. stoljeću. Osim toga objavio je veći broj znanstvenih radova u domaćim znanstvenim časopisima. U zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 19. prosinca 2018. godine.

 

Objavljene knjige:

– u suautorstvu s Šimom Demom, Majom Matasović Rupnik i Tamarom Tvrtković (ur.),  Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga I (1739.–1787.) (Našice – Slavonski Brod – Zagreb, 2010);

– u suautorstvu s Šimom Demom, Mislavom Greglom, Majom Matasović Rupnik i Tamarom Tvrtković (ur.), Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga II (1788.–1820.) (Našice – Slavonski Brod – Zagreb, 2012);

– u suautorstvu s Darkom Vitekom, Naselja papučkoga kraja u 18. stoljeću (Osijek, 2012);

– u suautorstvu s Šimom Demom, Mislavom Greglom, Majom Matasović Rupnik i Tamarom Tvrtković (ur.), Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga III (1821.–1842.) (Našice – Slavonski Brod – Zagreb, 2017).

 

Detaljnija znanstvena bibliografija objavljena je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225735

 

Kontakt:

mvrbanus@isp.hr

mdirektor@net.hr

Zadnje novosti

Uskrsna čestitka

sretan uskrs

Zadnja izdanja

ARTUKOVIC_Rasprave_KORICE - Web
Akmadza-Crkva i Država 5-korice-FINAL
Korice

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.