Javno predavanje VIII. | Suzana LEČEK: „’Bog čuva Jugoslaviju!’ Politika na novčanicama Kraljevine SHS / Jugoslavije“

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 8. listopada 2021. Novcem plaćamo, a slikom na novčanici pokazujemo koje su vrijednosti u našem društvu najvažnije. Ovu simboličnu poruku nalazimo na novcu od njegova postanka pa do novčanica kojima se služimo danas. Budući da prikaz na novcu sažima ideje koje neko društvo ima o sebi, istraživačima povijesti je izvrsno vrelo … Nastavi čitati Javno predavanje VIII. | Suzana LEČEK: „’Bog čuva Jugoslaviju!’ Politika na novčanicama Kraljevine SHS / Jugoslavije“