Dr. sc. Marijan Šabić

msabic

Zvanje: znanstveni savjetnik

Glavno područje istraživanja: povijest hrvatske književnosti; slovačko-hrvatske i češko-hrvatske književne veze

Rođen je 1974. u Slavonskom Brodu. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu diplomirao je komparativnu književnost i bohemistiku (1998), magistrirao kroatistiku (2001), diplomirao bibliotekarstvo (2003) i doktorirao slavistiku (2007). Od rujna 1999. do svibnja 2003. radio je u Osnovnoj školi ‘Hugo Badalić’ u Slavonskom Brodu. Od lipnja 2003. bibliotekar je brodske Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, a od 2007. radi kao znanstveni novak na projektima Podružnice.
U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu imenovan je u veljači 2012., u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u polju kroatologije izabran je u rujnu 2016., a u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u polju filologije u siječnju 2019.

Objavljene knjige:

1. Feljtonistički diskurz i nacionalnointegracijska paradigma (Zagreb, 2003)
– Prikaz V. Kříža u: Slavia : časopis pro slovanskou filologii 73(2004), br. 4, str. 453-455. (pdf);

2. Granične teme (Slavonski Brod, 2008);

3. Iz zlatnog Praga : češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835. – 1903. (Zagreb – Slavonski Brod, 2009)
– Prikaz M. Crnjac u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 28(2010), str. 290-293. (pdf)
– Prikaz N. Košćaka u: Povijest hrvatskoga jezika / Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb, 2010. Str. 283-285. (pdf)
– Kritka M. Černog u: Slavia : časopis pro slovanskou filologii 81(2012), br. 4, str. 476-481. (pdf)
– Prikaz M. Černog u: Slovanský přehled 99(2013), br. 1-2, str. 161. (pdf);

4. Hrvatsko-češke književne veze : XIX. i početak XX. stoljeća (Zagreb, 2013.)
– Prikaz M. Černog u: Slovanský přehled 103(2017), br. 2, str. 501-503. (pdf);

5. (ur.) Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 2 (Slavonski Brod, 2015);

6. Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846. – 1875.) (Slavonski Brod – Prag, 2016), s Marcelom Černým
– Prikaz prof. dr. Dubravke Sesar u: Časopis za suvremenu povijest 48(2016), br. 2, str. 571-573 (pdf)
– Prikaz Zrinka Novosela u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 34(2016), str.  247-248 (pdf)
– Prikaz Jana Boháčeka u: Slovanský přehled 103(2017), br. 2, str. 476-478. (pdf);

7. (prir.) Bibliografija znanstvenog rada Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest – 1996. – 2015. (Slavonski Brod, 2016);

8. (ur.) Luka Ilić Oriovčanin. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (Slavonski Brod, 2018.), s Josipom Jagodarom;

9. Janko Tombor – književnik i političar (Slavonski Brod – Bratislava, 2020), s Brankom Ostajmerom
– Kritika prof. dr. Miroslava Dudoka u: Slovenská literatúra 67(2020), br. 5, str. 501-506. (pdf)
– Prikaz dr. Maroša Melicháreka u: Slavica Slovaca, 55(2020), br. 2, str. 323-324. (pdf);

10. (ur.) Donji Andrijevci – povijest i baština (Slavonski Brod – Donji Andrijevci, 2021.).

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257722

https://hipov.academia.edu/MarijanSabic

Kontakt:

marijansabic@yahoo.co.uk

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.