NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto asistent

Datum objave: 05.05.2023.

Raspisan Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje na određeno vrijeme od pet godina – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (KLASA: 640-02/23-04/00017; URBROJ: 533-03-23-0002) od 08. ožujka 2023. godine, a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 2. svibnja 2023. godine, HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8, 35000 Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće suradničko radno mjesto:
—–a) suradničko radno mjesto asistent u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje na određeno vrijeme od pet godina – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

  • završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti,  znanstveno polje – povijest
  • ispunjeni uvjeti za upis na odgovarajući doktorski studij

te dodatne posebne uvjete:

—-a) završen sveučilišni diplomski studij latinskog jezika,
—-b) poznavanje latinske paleografije, i
—-c) iskustvo u radu na objavljivanju latinskih izvora vezanih uz slavonsku i srijemsku povijest

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje – povijest, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, bibliografiju radova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje na hrvatskom jeziku, te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na e-mail adresu info@hipsb.hr s naznakom „Za natječaj za suradničko radno mjesto asistent“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na službenoj internetskoj stranici Podružnice http://hipsb.hr/kategorija/novosti/natjecaji/

KLASA: 112-07/23-01/07
URBROJ: 380/264-1-3-23-1
Slavonski Brod, 5. svibnja 2023.

Predstojnica Podružnice:
dr. sc. Marija Karbić

Zadnje novosti

NAJAVA: Znanstveni skup „Isti rod, različite sudbine”

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 1. prosinca 2023. u 10:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.