„Između partizana i pristojnosti”. Život i doba Svetozara Rittiga (1873. – 1961.)

Autor

Margareta Matijević

Broj stranica

456

Format

25 cm

Godina izdanja

2019.

ISBN

978-953-8102-18-9

Suizdavači

Plejada d.o.o., Zagreb

Uvez

Tvrdi

Cijena: 26,67  (200,95 kn)

Izražena cijena je bez PDV-a.

Nema na zalihi

Monografja o Svetozaru Rittigu, katoličkom svećeniku i političaru, jednom od „najkontroverznijih likova Crkve u Hrvata novijeg doba” iznimno je zanimljiva i sadržajna studija, koja ispunjava veliku prazninu u hrvatskoj historiografiji. Rittig je pučku školu svršio u Slavonskom Brodu, polazio je glasovitu travničku gimnaziju, a za svećenika je zaređen u Đakovu. Godine 1911. prelazi u Zagreb, gdje postaje urednik najznačajnijeg crkvenog glasila „Katolički list”, te postaje osobni tajnik nadbiskupa Antuna Bauera i predavač na Bogoslovnom fakultetu. Gotovo četvrt stoljeća vodio je Župu sv. Marka, najugledniju župu Zagrebačke nadbiskupije. Kaj Prvog svjetskog rata dočekao je kao politički Jugoslaven, ali federalist. U Drugom svjetskom ratu pridružuje se partizanima i postaje član ZAVNOH-a. Nakon rata nastavlja djelovati kao predsjednik Komisije za vjerske poslove, zastupnik i ministar. Temeljna je njegova misija bila da između Crkve i Partije ostvari „ako ne pomirbu, a ono bar suživot vjernika i komunista”. Osnovao je 1952. Staroslavenski institut u Zagrebu i bio njegov višegodišnji ravnatelj.