Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije – nacija i nacionalni identitet

Težina 0.9 kg
Autor

Petar Korunić

Godina izdanja

2006.

Uvez

Tvrdi

Broj stranica

456

Format

25 cm

ISBN

953-6659-23-9

Cijena: 2,86  (21,55 kn)

Izražena cijena je bez PDV-a.

Da bismo mogli raspravljati o izgradnji i razvoju moderne nacije i nacije- države, koja nastaje na vrhuncu procesa etničkog konstituiranja zajednice, morali bismo najprije odgovoriti na pitanje: Što je nacija? Na to pitanje, međutim, nije lako odgovoriti. U traženju odgovora na to pitanje nastala je u svijetu golema literatura i brojne teorije o naciji, nacionalnoj državi ili naciji-državi, nacionalizmu, etnicitetu, te etničkom i nacionalnom identitetu. U traženju odgovora na to pitanje nastala je i ova knjiga. Nastala je kao prolegomena ili kao uvodna/kritička rasprava o teorijama i modelima koje smo namijenili radu o hrvatskoj naciji. Nastala je i uz dva projekta: prvo, u tijeku istraživanja izgradnje moderne nacije i njezine transformacije u naciju-državu i pojave nacionalizama u svijetu uopće i, drugo, uz znanstveni projekt o etničkim i nacionalnim identitetima na hrvatskome prostoru u prošlosti. Zato smo ovu knjigu ujedno zasnovali, uz nužan oprez, i kao prolegomenu svakoj raspravi o naciji i nacionalizmu koja će moći nastupiti kao znanost i slijediti osnove kritičke teorije o fenomenu moderne nacije i nacionalizma, etniciteta, etnija, subetnija i supkultura, te međuetničkih odnosa u svakoj sredini.

Ovim smo radom htjeli pokrenuti kritičku raspravu o izgradnji moderne nacije i nacije-države, koja je najviši stupanj procesa etničkog konstituiranja zajednice, i o njezinu odnosu spram etniciteta. Za sada ipak ne možemo donijeti sve teme vezane uz naciju i nacionalizam, uz izgradnju moderne hrvatske nacije, te uz proces identifikacije ljudi s tom modernom zajednicom. Knjiga donosi samo pokušaj stvaranja znanstvenih modela koji su nastali u tijeku rada na tome, pokušaj objašnjenja podrijetla moderne nacije i nacionalizma, a time i ključnih struktura stanovništva u zemlji: i etničkih i kulturnih, i jezičnih i obrazovnih, i socijalnih i vjerskih. A o drugim problemima, vezanim uz proces modernizacije i integracije hrvatske nacije, u najavljenim radovima.

Jesu li ta istraživanja o izgradnji i razvoju moderne nacije i nacije-države, uz literaturu koja o tome postoji u svijetu, bila nužna i kod nas? Što nas je ponukalo da se bavimo problemima vezanim uz izgradnju moderne hrvatske nacije, a napose uz etnički i nacionalni identitet na hrvatskome prostoru u prošlosti? Kako istraživati sve te složene povijesne pojave? Ako želimo upoznati formiranje hrvatske nacije, moramo li pritom upoznati izgradnju i razvoj moderne nacije i nacije-države u srednjoj Europi, unutar Habsburške monarhije u kojoj je živio i hrvatski narod? Je li ujedno nužno upoznati i nastanak nacija i nacija-država u Europi i na prostru jugoistočne Europe? Napokon, jesu li rezultati dosadašnjih istraživanja o tome kod nas i u svijetu zadovoljavajući?

Na sva ta i mnoga druga pitanja pokušali smo odgovoriti na stranicama ove knjige. A u ovom predgovoru, kako bismo istaknuli ključne probleme rasprave, mogli bismo započeti s odgovorom na dva pitanja: prvo, kako su društvene/ povijesne znanosti u svijetu vidjele nastanak i izgradnju moderne nacije uopće i, drugo, kako su društvene i/ili povijesne znanosti u Hrvatskoj vidjele izgradnju moderne hrvatske nacije.

Predgovor