Javno predavanje V. | Stanko ANDRIĆ: „Pitanje najstarijeg pisanog spomena grada Slavonskog Broda”

Datum objave: 16.06.2021.

Gradska knjižnica Slavonski Brod,
15. lipnja 2021.

Naselje Brod na rijeci Savi (današnji Slavonski Brod), koje se u srednjem vijeku nalazilo u jugoistočnom kutu Požeške županije, pojavljuje se u sačuvanim izvorima pod tim imenom tek u drugoj polovici 15. stoljeća; najraniji podaci odnose se na 1450. godinu, ali je sama povelja koja ih sadrži nešto kasnija. To su još u 19. stoljeću utvrdili povjesničari i izvrsni poznavatelji diplomatičkog gradiva Matija Mesić i Dezső Csánki. Podatak o takvu, relativno kasnom javljanju Broda u svjetlu pisanih vrela ponavljao se u stručnoj literaturi sve do članka o Brodu u prvoj Enciklopediji Jugoslavije, iz 1968. S druge strane, u samome Slavonskom Brodu počela se od Drugoga svjetskog rata oblikovati isprva slabo vidljiva teorija o puno ranijem prvom spomenu grada – u dobro poznatoj povelji kralja Bele IV za Bosansku biskupiju iz 1244. Tu novu krupnu “činjenicu” najranije brodske povijesti osobito je popularizirao brodski književnik Vladimir Rem u svojim knjigama iz 1980-ih. Iako je Paškal Cvekan 1984. u svojoj knjizi o franjevcima u Brodu s dobrim argumentima osporio tezu o spomenu Broda u povelji iz 1244. godine, Remov ugled u brodskoj kulturnoj sredini, kao i društvena atraktivnost teze o “starijem Brodu”, doprinijeli su

prevazi toga stanovišta u lokalnim okvirima. Ratne prilike nakon raspada Jugoslavije također su pripomogle takvoj vrsti povijesne samosvijesti te je 1994. organiziran simpozij o Brodu “u povodu 750. obljetnice njegova prvoga pisanog spomena” i izdana monografija Brod: kulturno-povijesna monografija, u kojoj se njezin autor, geograf  Mirko Marković, upustio u potanku obranu teze o prvom spomenu grada 1244. Unatoč tome, stariji povjesničari, koji su dobro poznavali povelju Bele IV iz 1244, s razlogom nisu u njoj nalazili nikakav spomen Broda. Upućenim istraživačima srednjeg vijeka to je posve evidentno iz sadržaja te listine, naročito iz njezinih filoloških pojedinosti i topografskih podataka. Ipak, to što je pod imenom Brod zabilježeno tek u 15. stoljeću nikako ne znači da je brodsko naselje mlađe od drugih slavonskih mjesta koja se spominju u ranijim stoljećima. Zapravo, to samo znači da je problem najranije povijesti Broda prema sačuvanim pisanim izvorima kompleksniji nego što je to slučaj kod drugih mjesta.

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.