Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa

Težina 0.9 kg
Autor

Vijoleta Herman Kaurić (ur.)

Godina izdanja

2011.

Uvez

Meki

Broj stranica

579

Format

24 cm

ISBN

978-953-6324-99-6

Suizdavači

Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Cijena: 4,76  (35,86 kn)

Izražena cijena je bez PDV-a.

Povodom desete obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana, prvog ravnatelja Instituta za historiju radničkog pokreta (od 1965. Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske) i prvog predsjednika samostalne, suvremene i demokratske Republike Hrvatske, Hrvatski institut za povijest organizirao je 10. i 11. prosinca 2009. znanstveni skup  Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije. Premda je dr. F. Tuđman široj javnosti poznatiji i zanimljiviji kao političar i državnik i premda je njegovo djelovanje kao povjesničara i političara teško odvojiti, organizatori su težište znanstvenoga skupa ipak stavili na djelovanje dr. Tuđmana kao povjesničara želeći da znanstvenici, prvenstveno  povjesničari i politolozi, od znanstvenih novaka do akademika, sine ira et studio kroz odabrane teme pristupe što svestranijem propitivanju značaja i utjecaja dr. Tuđmana na historiografiju novije hrvatske povijesti.

Zbornik je opsežno djelo 22 autora. U četiri rada na početku Zbornika autori prikazuju Tuđmanov rad kao ravnatelja Instituta za historiju radničkog  pokreta Hrvatske, njegovo poimanje političkih ideja i programa u Hrvatskoj kroz 19. i 20. stoljeće, bave se pitanjem pristupa istraživanju povijesnih događaja te poimanja smisla povijesnih istraživanja i zadaća povijesnoga znanja te se razlažu i analiziraju pojedini aspekti Tuđmanovih shvaćanja i političke artikulacije pojma samoodređenja naroda.

Šestorica autora kroz analizu Tuđmanovih djela prikazuju njegova promišljanja i zaključke o Prvome svjetskom ratu, djelovanju Svetozara Pribićevića i Stjepana Radića, o sporazumu Cvetković-Maček i državnome udaru u ožujku 1941. te represivnom sustavu režima monarhističke Jugoslavije na području Hrvatske.

Četiri rada bave se razdobljem Drugoga svjetskog rata, odnosno Tuđmanovom interpretacijom snage partizanskog pokreta u Hrvatskoj, njegovom ocjenom NDH, represivnosti ustaškog pokreta i problematike žrtava Drugoga svjetskog rata.

U radovima koji se bave poslijeratnim razdobljem četvorica autora obrađuju odnos Tuđmana prema Josipu Brozu Titu, njegove poglede do 1971. o Komunističkoj partiji, NOR-u, radničkom pokretu, komunizmu i socijalizmu, sukob s Vladimirom Bakarićem oko interpretacije tema iz povijesti 20. stoljeća te odnos i veze Tuđmana s JAZU/HAZU i Maticom hrvatskom.

U radovima koji slijede jedan propituje komunističko viđenje Katoličke crkve i odnos Komunističke partije Jugoslavije prema Crkvi te Tuđmanovo uklapanje u taj sustav, a drugi govori o Tuđmanovu doprinosu razumijevanju političkih kretanja i procesa na ukupnom hrvatskom nacionalnom području tijekom 19. i 20. stoljeća te prikazuje njegov odnos prema Istri i Istranima.

Pretposljednji rad analizira viđenje Franje Tuđmana u okviru srpske historiografije.

Na kraju Zbornika nalazi se bibliografija radova Franje Tuđmana od 1952. do 2009. te opsežna bibliografija publikacija koje govore o njemu kao povjesničaru, političaru i državniku.

U prilogu Zborniku nalaze se fotografije dr. Franje Tuđmana iz razdoblja dok je bio ravnatelj Instituta, odnosno iz vremena aktivnoga bavljenja historiografskim radom.