Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske: dokumenti. Knjiga 1

Težina 0.9 kg
Autor

Mario Kevo (prir.)

Godina izdanja

2009.

Uvez

Tvrdi

Broj stranica

467

Format

25 cm

ISBN

978-953-6659-49-4

Suizdavači

Hrvatski državni arhiv, Zagreb; Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac

Cijena: 2,86 

Izražena cijena je bez PDV-a.

Prva knjiga u ediciji zbirki dokumenata, do sada u potpunosti nepoznatih, o humanitarnoj djelatnosti Međunarodnog odbora Crvenog križa na području Nezavisne Države Hrvatske. Zbirku objavljenih izvora priredio je dr. sc. Mario Kevo na temelju izvornoga arhivskog gradiva pohranjenog u Arhivu Međunarodnog odbora Crvenog križa u Ženevi (Opći spisi i Središnja agencija za ratne zarobljenike).

Izvornici reproduciranih fotografskih priloga (30), a radi se o do sada neobjavljenim fotografijama logora Jasenovac i Stara Gradiška, koje su snimljene u ljeto 1944. za vrijeme posjeta Juliusa Schmidlina, poslanika MOCK-a pri NDH u Zagrebu tim logorima (u knjizi je objavljen njegov kompletan Tajni izvještaj), nalaze se u Fototeci Centra za informacije i dokumentaciju MOCK-a.

Središnji dio prvog sveska predstavlja dokumentarno poglavlje, točnije 77 izvornih arhivskih dokumenata objavljenih u izvorniku i u hrvatskom prijevodu. Većina dokumenata u izvorniku je nastala na njemačkom i francuskom jeziku, a manji broj na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. Objavljena dokumentacija, osim što omogućuje jedinstveni uvid u do sada gotovo nepoznato djelovanje MOCK-a u NDH, donosi i niz novih podataka vezanih uz problematiku koncentracijskih logora i represivnog aparata u NDH, te se dotiče i tema: korespondencija MOCK-a sa Židovskom općinom u Zagrebu, repatrijacija zatočenih Hrvata iz talijanskih logora, odnosi MOCK-a s kraljevskom vladom u Londonu … .

Za bolje razumijevanje dokumenata služi biografija važnijih osoba koje se spominju u dokumentima te osnovni podaci o humanitarnim institucijama povezanim s radom MOCK-a za vrijeme Drugoga svjetskog rata.