Stručne i pomoćne službe

Tajništvo:

no photoSilvija Bilić Štajduhar, mag. iur., tajnica Podružnice

Opis posla: vodi, prikuplja, sređuje i čuva opće akte, personalnu dokumentaciju i službenu korespondenciju; vodi komunikaciju s ustanovama i pojedincima s kojima Podružnica surađuje; vodi zapisnike sjednica Podružnice i dokumentira sve službene događaje i postupke u ustanovi.

Kontakt:
silvija.bilic.stajduhar@hipsb.hr

 

 

Izdavaštvo i promidžba:

facebook_1480942445161Domagoj Maratović, prof., stručni suradnik za izdavaštvo, prodaju knjiga i promidžbu

Opis posla: prati grafičku pripremu i tisak svih knjiga u izdanju ili suizdanju Podružnice; organizira prodaju izdanja Podružnice; priprema i organizira promocije izdanja, javna predavanja, skupove; priprema i vodi brigu o tiskanju promidžbenih materijala Podružnice; održava vezu s lokalnim i nacionalnim medijima (novine, radio, TV) ; uređuje službene web stranice.

Kontakt:
domagojm1977@gmail.com

 

 

Knjižnica:

tmelnikTatjana Melnik, dipl. knjižničar, voditeljica knjižnice

Opis posla: katalogizira fond knjižnice i postavlja katalog na mrežne stranice Podružnice; vodi i evidentira posudbu knjiga iz knjižnice i njihovo korištenje u čitaonici; organizira nabavu novih knjiga za knjižnicu; brine o razmjeni publikacija Podružnice s drugim ustanovama; izrađuje ili pribavlja UDK, ISBN, CIP oznake za knjige i članke u izdanju Podružnice.

Kontakt:
knjiznica@hipsb.hr

 

 

Računovodstvo:

no photoAnkica Marijić, voditeljica računovodstva

Opis posla: obavlja sve redovne poslove voditelja računovodstva; obavlja računovodstvene poslove za znanstvene projekte Podružnice.

Kontakt:
ankica.marijics@gmail.com 

 

 

 

 

Domar:

vmitrovicVladimir Mitrović, domar

Opis posla: brine za održavanje zgrade, prostorija, instalacija i uređaja; obavlja dostavu i prijevoz.

 

Zadnje novosti

Dani novih izdanja Hrvatskog instituta za povijest

Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 13.-15. lipnja 2022.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.