Časopis Scrinia Slavonica

Časopis Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest Scrinia Slavonica izlazi jednom godišnje i objavljuje radove posvećene povijesti Slavonije (u novovjekovnom zemljopisnom značenju toga pojma), Srijema i hrvatskog dijela Baranje. Časopis nastoji konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja. Podjednako je otvoren objavljivanju temeljnih istraživačkih studija, kao i sintetskih ili preglednih radova te manjih cjelina relevantne povijesne građe. Osim toga, određeni prostor u časopisu posvećuje se i radovima šire teorijske i metodološke tematike, posebice kada su oni relevantni i primjenjivi u konkretnom regionalnom istraživanju. Napokon, kroz prijevode članaka i prikaze knjiga nastoji se uspostaviti kontinuirano praćenje historiografskih kretanja i zanimljivijih noviteta u zemljama u neposrednom susjedstvu slavonske regije, Mađarskoj, Srbiji (Vojvodini) i Bosni i Hercegovini, jer su ti prostori tijekom minulih stoljeća neprestano bili obuhvaćeni različitim sklopovima uzajamnih veza i suodnosa pa se i interesi i rezultati njihovih modernih historiografija u znatnoj mjeri preklapaju (što ne znači da se i podudaraju), čineći nužnom komunikaciju i uzajamno poznavanje, a poželjnom i suradnju i argumentirani dijalog.

Glavni i odgovorni urednik: Stanko Andrić.

Tajnik uredništva: Marijan Šabić.

Uredništvo: Miroslav Akmadža, Marija KarbićSuzana LečekMilan Vrbanus, Robert Skenderović i Dinko Župan. (Svi članovi uredništva izabrani su u znanstvena odnosno, znanstveno-nastavna zvanja.)

Uredničko vijeće: Mato Artuković (Slavonski Brod), Carl Bethke (Tübingen), Hrvoje Gračanin (Zagreb), Fazileta Hafizović (Sarajevo), Đura Hardi (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Damir Matanović (Osijek)Nenad Moačanin (Zagreb)Antal Molnár (Budapest), Mirko Valentić (Zagreb)Szabolcs Varga (Pécs), Božena Vranješ-Šoljan (Zagreb), Piotr Żurek (Bielsko-Biała)Zlata Živaković-Kerže (Osijek).

Adresa uredništva / Address: Ante Starčevića 8, HR-35000 Slavonski Brod

Tel. / fax: (+385) (0)35 447 243; (+385) (0)35 447 243

E-mail: info@hipsb.hr

Časopis izlazi od 2001. godine. Od 2011., odlukom Nacionalnog vijeća za znanost, časopis je uvršten u skupinu A1 u popisu kategoriziranih domaćih časopisa iz područja humanističkih znanosti.

Radovi objavljeni u časopisu Scrinia Slavonica referiraju se i dostupni su u bazama:

Historical Abstracts i Historical Abstracts with Full Text (http://ebscohost.com); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/); Central and Eastern European Online Library (http://www.ceeol.com); Portal hrvatskih znanstvenih časopisa (http://hrcak.srce.hr).

Cjeloviti članci u elektroničkom obliku mogu se besplatno čitati OVDJE.

Do sada objavljeni brojevi časopisa mogu se pogledati i u tiskanom izdanju naručiti OVDJE.

*

Poziv autorima na suradnju stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/slavonica/index. U slučaju teškoća sa slanjem autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom.

Uredništvo Scriniae Slavonicae prihvaća radove koji nisu prethodno drugdje objavljeni. Prihvaćaju se tekstovi koji svojom kvalitetom udovoljavaju znanstvenim odnosno stručnim standardima časopisa.

Za znanstveni rad koji je prošao uredničku procjenu uredništvo osigurava dvije neovisne recenzije. Scrinia Slavonica kao standardni recenzijski postupak primjenjuje dvostruko slijepu recenziju u kojoj se identitet autora ne otkriva recenzentu niti obrnuto.

Urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako smatra da je tema članka izvan djelokruga časopisa, ako se autor očito ne pridržava etičkih normi, ako je članak izrazito loše kvalitete ili ako ne udovoljava minimalnim zahtjevima slanja članka u časopis. Autore se upoznaje s rezultatima uredničke procjene i recenzentskoga postupka, a članak su dužni popraviti ili doraditi u skladu s eventualnim sugestijama, zahtjevima i primjedbama recenzenata i uredništva te sve promjene označiti. Popravljeni tekst dostavlja se recenzentima na uvid ako to zatraže. Recenzent daje mišljenje o kvaliteti rukopisa i predlaže kategoriju članka. Konačnu odluku o kategoriji članka donosi uredništvo na temelju prijedloga urednika i recenzenata. Osim recenziranih radova objavljuju se i nerecenzirani prilozi, kao prikazi knjiga i periodike, izvješća sa znanstvenih skupova i izložbi te sjećanja, obavijesti i slično.

Uredništvo Scriniae Slavonicae u pitanjima izdavačke etike rukovodi se preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Etičkoga postupnika udruge “Committee on Publication Ethics” (COPE).

Detaljne upute za suradnike i izdavačka načela nalaze se u sljedećim dokumentima:

Prikaži PDF datoteku

Upute suradnicima

Prikaži PDF datoteku

Upute za pisanje bilježaka i bibliografije u izdanjima Hrvatskog instituta za povijest

Prikaži PDF datoteku

Etička načela i pravila recenzijskog postupka

Prikaži PDF datoteku

MZO – Standard uredničkog rada

(dostupno i ovdje:
https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/znanost/znanstvena-infrastruktura/znanstveno-izdavacka-djelatnost/146)

 

   COPE – Etički postupnik za urednike

(dostupno ovdje:
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Znanost/ZnanstvenaInfrastruktura//Eti%C4%8Dki%20postupnik%20za%20urednike.pdf)

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.