Dr. sc. Dino Mujadžević

Zvanje: viši znanstveni suradnik

Glavno područje istraživanja: razdoblje osmanske vlasti

 

Rođen 25. srpnja 1977. u Brčkom (BiH). Od 1979. živi u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu (1992) i Klasičnu gimnaziju (1996). Godine 2000. diplomirao je povijest i turkologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i dobio Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju 2002–07. bio je znanstveni novak u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je bio članom uredništva Hrvatskoga biografskoga leksikona. Preveo je s engleskog na hrvatski djelo Halila Inalcıka Osmansko carstvo: Klasično doba (2002). Između studenoga 2004. i srpnja 2005. boravio je na Sveučilištu Hacettepe u Ankari kao stipendist vlade Republike Turske. U razdoblju 2008–13. bio je znanstveni novak zaposlen na suradničkom radnom mjestu asistent, odnosno viši asistent u Hrvatskom institutu za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu. Za svoj rad u Podružnici dobio je nagradu „Dr. Tomislav Markus“ za uspješnog znanstvenog novaka Hrvatskog instituta za povijest za 2012.

Na katedri za turkologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009–11. predavao je predmet Islamska civilizacija, a 2013. predmet Hrvatska i jugoslavenska diplomacija 1943.–1991. na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. God. 2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekao titulu doktora znanosti te 2011. izabran u zvanje znanstvenog suradnika.

Objavio je niz znanstvenih radova iz područja osmanistike i islamologije te hrvatske povijesti i bosansko-hercegovačke povijesti u domaćim i inozemnim časopisima te sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih konferencija. Od 2010. suradnik je međunarodnog almanaha Yearbook of Muslims in Europe kod prestižnog međunarodnog izdavača Brilla, a surađivao je i za treće izdanje Brillove Encyclopedia of Islam. Također, objavio je monografiju Bakarić: Politička biografija (2011), prijevod knjige Atatürk (2011) te uredio zbornik radova Franjevci u Slavonskom Brodu (2012) i zbirku zakonskih dokumenata Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Croatia (2015, kod izdavača Brilla). Priredio je i dopunio knjigu Rasima Hurema Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini (2016).

U razdoblju 201316. bio je istraživač Zaklade A. v. Humboldt na Sveučilištu Ruhr Bochum, gdje je i predavao. Zahvaljujući Programu Europe Research Stay Humboldtove zaklade, boravio je 2014. na tromjesečnom usavršavanju na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu i 2015. na dvomjesečnom usavršavanju na Sveučilišteu Lancaster u Ujedinjenom kraljevstvu. U razdoblju 2016–17. bio je stipendist Zaklade A. v. Humboldt za povratnu integraciju u Hrvatskoj. Monografija Asserting Turkey in Bosnia and Herzegovina objavljena mu je 2017. kod prestižnog njemačkog nakladnika Otto Harrassowitz. Od 2016. član je Centra za mediteranska istraživanja Sveučilišta Ruhr Bochum. Godine 2017. izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Od 2019. vodi struku hrvatska povijest za web-izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a pišem i za druga zavodska izdanja. Uz potporu Zaklade A. von Humboldt, Njemačke zajednice za znanost (DFG) i Zaklade Gerda Henkel bio je 2019-2021. gostujući istraživač i (su)voditelj projekta na Sveučilištu Humboldt u Berlinu fokusirajući se na reprezentaciju osmanske prošlosti i islamo-osmanske kulture u Enciklopediji Jugoslavije (1950-1990) . Godine 2021. ugledni njemački znanstveni nakladnik Peter Lang objavio mu je uredničku knjigu Digital Historical Research on Southeast Europe and the Ottoman Space. Od 2021. ponovno radi u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest.

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

https://scholar.google.hr/citations?user=UoALdZQAAAAJ&hl=en

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257261

 

Kontakt:

Dino.Mujadzevic@hu-berlin.de

dino.mujadzevic@hipsb.hr

 

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.