Dr. sc. Dinko Župan

dinko_zupan

 

 

Zvanje: viši znanstveni suradnik

Glavno područje istraživanja: povijest školstva i kulturna povijest 19. stoljeća

 

 

 

Rođen je 2. ožujka 1970. u Osijeku. Godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest. Tijekom studija bio je urednik časopisa studenata filozofije Čemu. Nakon završenog studija kratko je radio u osnovnoj školi u Belišću kao nastavnik povijesti. Od 1998. zaposlen je u Hrvatskom instituta za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Magistarski rad pod naslovom „Pučko školstvo u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića” obranio je 2002. Doktorski rad pod naslovom „Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj 1868-1918.” obranio je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 2000. do 2002. bio je tajnik Hrvatskog semiotičkog društva. Tijekom 2002. bio je organizacijski tajnik međudržavnog znanstvenog skupa „Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918.” održanog u listopadu 2002. u Zagrebu. Od 2005. član je uredništva časopisa „Scrinia Slavonica”. Tijekom školske godine 2006/7. predavao je predmet „Povijest školstva“ na Učiteljskom fakultetu u Petrinji. Bio je organizacijski tajnik znanstveno-stručnog skupa o Andriji Torkvatu Brliću koji je 2008. održan u Slavonskom Brodu. Tijekom školske godine 2008/9. na doktorskom studiju Hrvatskih studija predavao je izborni predmet „Poststrukturalistički pristup povijesti“, a tijekom školske godine 2009/10. predavao je predmet „Postmodernizam i historiografija“. Napisao je jednu autorsku knjigu, uredio dva zbornika i priredio jednu knjigu rukopisne građe. Sudjelovao je na deset znanstvenih skupova u Hrvatskoj. Održao je 40 javnih predavanja i promocija historiografskih djela. Recenzirao je 30 radova za hrvatske znanstvene i stručne časopise („Anali za povijest odgoja”, „Časopis za suvremenu povijest”, „Croatica Christiana Periodica”, „Libellarium”, „Povijesni prilozi”, „Povijest u nastavi”, „Scrinia Slavonica”). Glavno područje njegovog znanstvenog rada je povijest školstva i kulturna povijest.

U sklopu projekta Dinko Župan istražuje školske spomenice koje se čuvaju u brojnim arhivima. Uredit će treću knjigu izvora za povijest školstva u Hrvatskoj u kojoj će kritički obraditi veći broj školskih spomenica. Osim toga sudjelovat će u izradi baze podatka i pripremanju izvora za drugu knjigu, te osmisliti koncepciju izložbe „Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću“. Tijekom trajanja projekta istraživat će rodni i kulturno-antropološki aspekt školskog sustava u Hrvatskoj u 19. stoljeću.

.

 

Objavljene knjige:

– (ur.) Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918 (Zagreb, 2004);

– (ur.) Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću. Radovi znanstveno-stručnog skupa (Slavonski Brod, 2012);

– Mentalni korzet. Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918) (Osijek-Slavonski Brod, 2013);

– (ur.) Mijat Stojanović. Sgode i nesgode moga života (Slavonski Brod, 2015);

– (ur.) Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog skupa (Slavonski Brod, 2018);

– (ur.) Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 4 (Slavonski Brod, 2019.).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225623

 

Kontakt:

dinkozup@hotmail.com

Zadnje novosti

„Brod kulture” – prilog o radu Podružnice

U emisiji “Brod kulture” SBTV-a o radu Podružnice u 2020. te planovima za 2021. govore dr. sc. Stanko Andrić, predstojnik Podružnice i Tatjana Melnik, voditeljica knjižnice.

Zadnja izdanja

Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica
naslovnica tombor

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.