Dr. sc. Dinko Župan

dinko_zupan

 

 

Zvanje: viši znanstveni suradnik

Glavno područje istraživanja: povijest školstva i kulturna povijest 19. stoljeća

 

 

 

Rođen je 2. ožujka 1970. u Osijeku. Osnovnu školu polazio je u Belišću, a srednju matematičku-informatičku školu u Valpovu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest 1997. godine. Tijekom studija bio je urednik časopisa studenata filozofije Čemu. Nakon završenog studija u osnovnoj školi u Belišću radio je kao nastavnik povijesti do siječnja 1998. kada se kao znanstveni novak zapošljava u Podružnici Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom Brodu. Od 2000. do 2002. godine bio je tajnik Hrvatskog semiotičkog društva. Magistarski rad pod naslovom Pučko školstvo u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića obranio je 2002. godine. Nakon obrane magisterija izabran je u istraživačko zvanje asistent. Tijekom 2002. godine bio je organizacijski tajnik međudržavnog znanstvenog skupa Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918. održanog u listopadu 2002. u Zagrebu, na skupu je sudjelovalo 35 povjesničara iz Hrvatske i Mađarske. Od 2005. godine član je uredništva časopisa Scrinia Slavonica. Doktorski rad pod naslovom Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj 1868-1918. obranio je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon obrane doktorata izabran je u istraživačko zvanje viši asistent. Godine 2008. izabran je u istraživačko zvanje znanstveni suradnik, a u rujnu 2013. u zvanje viši znanstveni suradnik. Tijekom 2008. godine kao organizacijski tajnik radio je na pripremi i realizaciji znanstveno-stručnog skupa o Andriji Torkvatu Brliću. Školske godine 2008/9. na doktorskom studiju Hrvatskih studija predavao je izborni predmet „Poststrukturalistički pristup povijesti“, a tijekom školske godine 2009/2010. izborni predmet „Postmodernizam i historiografija“.

 

Objavljene knjige:

– (ur.) Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918 (Zagreb, 2004);

– (ur.) Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću. Radovi znanstveno-stručnog skupa (Slavonski Brod, 2012);

– Mentalni korzet. Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918) (Osijek-Slavonski Brod, 2013);

– (ur.) Mijat Stojanović. Sgode i nesgode moga života (Slavonski Brod, 2015).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225623

 

Kontakt:

dinkozup@hotmail.com

Zadnja izdanja

mađari_korice
naslovnica zbornik
krivnja-i-kazna-presvlaka-def-press

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.