Dr. sc. Marija Karbić

mkarbic

 

 

Zvanje: znanstvena savjetnica

Glavno područje istraživanja: plemstvo i gradska društva u Slavoniji u srednjem vijeku

 

 

 

Rođena je 2. svibnja 1961. u Zagrebu, gdje je polazila osnovnu i srednju školu. Godine 1996. diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranila je 2001. godine magistarski rad pod naslovom Obitelj u gradskim naseljima srednjovjekovne Slavonije (13.-16. st.), a 2005. doktorski rad Rod Borića bana. Primjer plemićkog roda u srednjovjekovnoj Požeškoj županiji. Na Hrvatskom institutu za povijest zaposlena je od 5. veljače 1997. godine, a u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje istoga Instituta od 6. lipnja 2007. godine. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 6. lipnja 2012. godine.

Kao djelatnica Hrvatskog instituta za povijest odnosno njegove Podružnice u Slavonskom Brodu surađivala je na projektima Stvarni ljudski gubici Hrvatske u II. svjetskom ratu (voditelj dr. sc. M. Sobolevski, pa dr. sc. Z. Dizdar, 1997.-2002.), Hrvatski plemićki rodovi, njihovi posjedi i utvrđeni radovi (voditelj dr. sc. M. Kruhek, 2002.-2006.) i Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba (voditelj, dr. sc. S. Andrić, od 2007.). Osim na projektima svoje matične ustanove sudjelovala je i u radu na projektima Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća (1995.-2006., voditelji dr. sc. M. Kurelac, pa dr. sc. A. Gulin, ustanova nositelj projekta: Odsjek za povijesne znanosti HAZU), Nobility in medieval and early modern central Europe: A comparative study in social structure (1996.-1999., voditelj dr. sc. J. M. Bak, CEU, Budimpešta, Mađarska), Žene u Hrvatskoj: kulturna povijest (2000.-2002., voditeljica mr. sc. A. Feldman) i Comparing Nobilities in Medieval Europe: Centar and Peripheries in the process of Europeanization (1000-1500) (od 2009., organizator dr. sc. C. Popa-Gorjanu, Sveučilište u Alba Iulii, Rumunjska). Od jeseni 2011. uključena je i u rad međunarodnog projekta International Medieval Bibliography (organizator: Institute for Medieval Studies, University of Leeds, UK).
Suradnica je Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” u Zagrebu na edicijama Hrvatska enciklopedija i Hrvatski biografski leksikon, te Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga u izdanju Proleksisa i Večernjeg lista. Članica je uredništva Godišnjaka Njemačke zajednice i Povijesnog zbornika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.
Od akad. godine 2005./06. sudjeluje u izvođenju nastave na studiju povijesti na Hrvatskim studijima, a povremeno i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U naslovno zvanje docenta izabrana je 27. svibnja 2009. godine.
Članica je Društva za hrvatsku povjesnicu, HNOPZ-a, Udruge za istraživanje povijesti žena Klio, Hagiothece i Matice Hrvatske.

 

Objavljene knjige:

– (ur.) Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 1 (Slavonski Brod, 2013),

– Plemićki rod Borića bana (Slavonski Brod, 2013.).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225671

 

Kontakt:

mkarbic@isp.hr

Zadnje novosti

NAJAVA: Promocija knjige „Između partizana i pristojnosti”. Život i doba Svetozara Rittiga (1873. – 1961.)

Gradska knjižnica Slavonski Brod, srijeda, 16. listopada u 12:00 sati

Pozivnica – Svetozar Rittig Pročitajte više

Zadnja izdanja

srittig
Zbornik Oriovcanin-korice-FINAL
zbio_2

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.