Dr. sc. Marija Karbić

Karbic

Zvanje: znanstvena savjetnica

Glavno područje istraživanja: plemstvo i gradska društva u Slavoniji u srednjem vijeku

Rođena je 2. svibnja 1961. u Zagrebu. Godine 1996. diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranila je 2001. magistarski rad pod naslovom Obitelj u gradskim naseljima srednjovjekovne Slavonije (13.-16. st.), a 2005. doktorski rad Rod Borića bana. Primjer plemićkog roda u srednjovjekovnoj Požeškoj županiji. Na Hrvatskom institutu za povijest zaposlena je od 1997. godine, a u njegovoj Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje od 2007. godine. Od 2014. predsjednica je Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, a od 2017. članica je Upravnog vijeća istoga instituta.

U svom znanstvenom radu prvenstveno se bavi poviješću plemstva i gradskih naselja u međurječju Save i Drave u srednjem vijeku, a posebnu pažnju poklanja i povijesti obitelji i rodnoj povijesti. Sudjelovala je u radu više projekata financiranih od MZOS-a RH i HRZZ-a, ali i iz drugih izvora (između ostalog i na međunarodnim projektima Nobility in medieval and early modern central Europe: A comparative study in social structure, voditelj projekta: János M. Bak, CEU, Budimpešta, Mađarska, 1996.-1999. i Comparing Nobilities in Medieval Europe: Centar and Peripheries in the process of Europeanization (1000-1500), voditelj projekta: Cosmin Popa-Gorjanu, Sveučilište u Alba Iulii, Rumunjska, 2009.-2011.). Trenutno je suradnica internog institutskog projekta Izvori za povijest Slavonije, Srijema i Baranje od srednjeg vijeka do 20. stoljeća (od 2019.) te HRZZ projekata Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj (milOrd) i Topografija vlasti: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti (TOPOS) (od 2020.). 

Kao vanjski suradnik sudjelovala je u nastavi na Hrvatskim studijima i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Surađuje na projektu izrade sinteze Povijest Hrvata Matice Hrvatske, a vanjska suradnica je i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (od 1997.) te članica uredništva časopisa Scrinia Slavonica (od 2016.) i Godišnjak Njemačke zajednice (od 2010.). Članica je HNOPZ-a, Društva za hrvatsku povjesnicu, MECERN-a, Udruge za istraživanje povijesti žena Klio, Hagiothece i Matica hrvatske.

Od veljače 2023. predstojnica je Hrvatskoga instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.

Objavljene knjige:

Plemićki rod Borića bana (Slavonski Brod: Hrvatski insititut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013.)

– u suautorstvu s Damirom Karbićem, The Laws and Customs of Medieval Croatia and Slavonia: A Guide to the Extant Sources, Studies in Russia and Eastern Europe 10, ed. Martyn Rady (London: UCL School of Slavonic and East European Studies, 2013.) – on-line izdanje 

– (ur.) Prilozi za povijest Broda i okolice, knj. 1 (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013).

– u suautorstvu s Hrvojem Kekezom, Anom Novak i Zorislavom Horvatom (ur.), Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014).

.

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225671

Kontakt:

mkarbic@isp.hr

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.