Dr. sc. Robert Skenderović

Zvanje: znanstveni savjetnik

Glavno područje istraživanja: crkvena i demografska povijest te povijest okoliša

Rođen 14. svibnja 1972. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu. Godine 1992. upisao studij povijesti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1998. započeo i poslijediplomski studij povijesti na istome fakultetu. Iste godine zaposlio se na Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak. Godine 2002. obranio magistarski rad s naslovom „Stanovništvo Požege 1699.-1781. prema matičnim knjigama“ (mentor dr. Filip Potrebica) također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2005. obranio doktorsku disertaciju s naslovom „Utjecaj terezijanskih reformi na demografski razvoj slavonskog Provincijala“ (mentorica prof. dr. Božena Vranješ-Šoljan) na istome fakultetu. Od 2007. godine zaposlen kao znanstvenik na Hrvatskom institutu za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
Pored rada u matičnoj instituciji radio i u visokoškolskoj nastavi: od 1998. do 2003. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski asistent kolegija „Metodika nastave povijesti“, a od 2011. kao nositelj kolegija „Novovjekovne civilizacije“ na studiju povijesti Hrvatskog katolilčkog sveučilišta u Zagrebu.
Autor je srednjoškolskih udžbenika za gimnaziju i strukovne škole, više poglavlja u knjigama i radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. U istraživačkim radovima najviše se bavio temama iz crkvene povijesti, demografske povijesti te regionalne povijesti Slavonije i Bačke. Od 2000. godine član je uredništva časopisa Scrinia Slavonica.
Pored znanstvenih radova obavljao i organizacijske poslove kao tajnik ili član organizacijskih odbora nekoliko znanstvenih skupova. Godine 2008. organizirao je međunarodni znanstveni skup „Identitet bačkih Hrvata“ u Zagrebu, a 2010. kao urednik objavio i zbornik toga skupa s istim naslovom.
Na području muzejske djelatnosti godine 2007. suautor obrazovnog programa JUSP Jasenovca (zajedno s Lorandom Miletić, prof., višom savjetnicom Agencije za odgoj i obrazovanje, Zadar), a 2011. godine suradnik u postavljanju izložbe „Povijest moje obitelji kao povijest regije“ u sklopu projekta „Pružimo ruke preko granice“ Nansen dijalog centra iz Osijeka i Centra za omladinski rad iz Novog Sada.

Objavljene knjige:

– Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701–1735) (Slavonski Brod, 2012);

– (ur.) Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa (Slavonski Brod, 2017);

– Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije (Subotica – Slavonski Brod, 2017);

– (ur.) Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog skupa (Slavonski Brod, 2018).

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225601

Kontakt:

rskender@isp.hr

rskenderovic@yahoo.com

Zadnje novosti

Predstavljene »Scrinie Slavonice« 19 i 20 u Gradskoj knjižnici i čitaonici Valpovo

Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo, 23. 11. 2021.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.