Dr. sc. Stanko Andrić

sandric

 

 

Zvanje: znanstveni savjetnik

Glavno područje istraživanja: društvena, crkvena i kulturna povijest Slavonije, Baranje i Srijema u srednjem vijeku

 

 

 

Rođen je 27. siječnja 1967. u Strizivojni (kod Đakova). Diplomirao je 1993. latinski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom The miracles of St. John Capistran – historical and textual analysis (mentor prof. Gábor Klaniczay) obranio je 1998. na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta (Central European University) u Budimpešti. U Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje zaposlen je od 1996. Trenutno obnaša dužnost predstojnika Podružnice. Bavi se srednjovjekovnom poviješću sjeveroistočnih hrvatskih pokrajina, i to ponajprije crkvenom i kulturnom poviješću, kao i poviješću naselja i plemićkih obitelji. Istraživao je u knjižnicama i arhivima u Rimu (stipendija Ecole française de Rome), Firenci (stipendija Fondazione Ezio Franceschini), Parizu, Budimpešti, Napulju, Beču, Leipzigu, Zagrebu itd. Od 1997. do danas vodio je tri znanstvena projekta koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Od 2001. glavni je urednik časopisa Scrinia Slavonica. Kao vanjski suradnik držao je nastavu na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Uz to povremeno objavljuje i književnu prozu. Živi u Osijeku.

 

Objavio je do sada više desetaka znanstvenih članaka i ove autorske znanstvene knjige:

– Čudesa svetoga Ivana Kapistrana. Povijesna i tekstualna analiza (Slav. Brod – Osijek, 1999);

– The miracles of St. John Capistran (Budapest, 2000);

– Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju (Slav. Brod, 2001);

– Vinkovci u srednjem vijeku. Područje grada Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti (Vinkovci – Slav. Brod, 2007);

– Kapisztrán szent János csodái, prev. G. di Sandri i D. Falvay (Budapest, 2009).

 

Kao prevoditelj, priređivač i urednik objavio je ove knjige:

– (prev. s franc.) Annie le Brun, Izopačena perspektiva (Zagreb, 1998);

– (prir. i prev. s lat.) Baltazar Adam Krčelić, Izbor iz djela (Vinkovci, 1999);

– (prev. s franc. i prir.) Gustave Flaubert, Rječnik uvriježenih mnijenja (Zagreb, 2007);

– (stručna red. i bilj.) Georges Duby: Tri reda ili imaginarij feudalizma (Zagreb, 2007);

– (ur.) Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća. Zbornik znanstvenog kolokvija (Slav. Brod, 2010);

– (prir.) Zavičajna čitanka. Slavonija u ogledalu svoje pisane baštine (Zagreb, 2011);

– (ur.) Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa (Slavonski Brod, 2017).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=216713

 

Kontakt:

stanko.andric@hipsb.hr

stankoa@yahoo.com

Zadnje novosti

Projekt „Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića“

Najveći projekt koji je odobren Gradu Valpovu u novijoj povijesti. Vrijednost projekta je 16.556.559,12 kn, a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Na projektu su od svibnja 2019. radili Valpovački poduzetnički centar d.o.o. Valpovo i Upravni odjeli grada Valpova u suradnji s gradonačelnikom Matkom Šutalom i dr. sc. Dinkom Županom.

rekonstrukcija-1024x576

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Rudina naslovnica
naslovnica tombor
Jelas-Gradovi-korice

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.