Dr. sc. Suzana Leček

slecek

 

 

Zvanje: znanstvena savjetnica

Glavno područje istraživanja: Društvena i kulturna povijest Hrvatske 1918.-1941.

 

 

 

Rođena je u Zagrebu 29. rujna 1961. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu, te studij povijesti, povijesti umjetnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu. Radila je kao bibliotekar u biblioteci HAZU (1989.), kao znanstveni novak u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta (1990.-1997.), te u Hrvatskom institutu za povijest (1998.-2001.), a od 2001. zaposlena je u Podružnici Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom Brodu gdje je trenutno voditeljica projekta Oblikovanje hrvatskog kulturnog i socijalnog identiteta 1900.-1990. U zvanje znanstvene savjetnice izabrana je 28. listopada 2009.
Magistrirala je na temi Kulturno-prosvjetna djelatnost “Seljačke sloge” 1925.-1929. (1993.), a zatim je provela školsku godinu 1993.-94. na postdiplomskom studiju novije povijesti na Central European University u Budimpešti, gdje je obranila tezu o problemu pismenosti u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća (Village in Change. The Literature for the Peasantry and its Acceptance in the Croatian Village, 1994.). Doktorirala je tezom Gospodarske i društvene promjene u životu seljaštva sjeverozapadne Hrvatske između dva svjetska rata (1998.).

U svojim se istraživanjima bavila društvom, posebice poviješću obitelji kao odraza i sastavnice društvenog razvoja između dva svjetska rata. Polazeći od djelovanja Hrvatske seljačke stranke, istražuje probleme kulturnog nacionalizma i identiteta, politizacije društva te supsidijarnosti.
Od 2001. godine sudjeluje u izvođenju nastave na studiju povijesti na Hrvatskim studijima.
Članica je uredništava znanstvenih časopisa Historijski zbornik te Scrinia Slavonica. Suradnica je Matice hrvatske i Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ na edicijama Hrvatska enciklopedija i Hrvatski biografski leksikon.
Potpredsjednica je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ) i Društva za hrvatsku povjesnicu te predsjednica Udruge za istraživanje povijesti žena “Klio”.


Objavljene knjige:

– Stjepan Sulimanac (27. srpnja 1915. – 18. svibnja 1994.) (Zagreb, 1999.);

– Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941. (Zagreb – Slavonski Brod, 2003.);

– Zagrebačka županija (Zagreb, 2003.);

– Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.) (Slavonski Brod, 2005.);

– Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. (Zagreb – Slavonski Brod, 2010.);

– (ur.) Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa (Slavonski Brod – Zagreb, 2013.);

– (ur.) Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 3 (Slavonski Brod, 2017.);

– Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949. (Slavonski Brod, 2018);

– (ur.) Historiae patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića. U prigodi njegova 65. rođendana (Slavonski Brod, 2019.).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=173164

 

Kontakt:

slecek@isp.hr

Zadnje novosti

SNIŽENJE CIJENA svih izdanja Podružnice

Sva izdanja Podružnice, uključujući i sve brojeve časopisa „Scrinia Slavonica”, dostupna su po sniženim cijenama u periodu 1.11. – 31.12.2020.

sniženje

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica
naslovnica tombor

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.