N A T J E Č A J za izbor na stručno radno mjesto

Datum objave: 06.09.2019.

brod-grb-valovit

Raspisan Natječaj za izbor na stručno radno mjesto: STRUČNI SURADNIK U ZNANOSTI
– 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod

na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest i Odluke ravnatelja Instituta, klasa: 112-07/19-70/01, urbroj: 380/19-01-03/19-61, od 23. srpnja 2019., raspisuje

        

N A T J E Č A J

za zapošljavanje – izbor na sljedeće stručno radno mjesto na neodređeno vrijeme: – stručni suradnik u znanosti za rad u Podružnici za povijest Slavonije Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu

– 1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Uz zakonom propisane uvjete, obvezni uvjeti za izbor na navedeno radno mjesto su:

 završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij povijesti;

– ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom ili integriranom studiju koji nije niži od 3,5.

Prednost pri izboru na navedeno radno mjesto daju:

– završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij kroatistike, germanistike ili klasične filologije (latinski jezik);

– završen studij arhivistike ili položen stručni ispit iz arhivske struke;

– objavljeni znanstveni i/ili stručni radovi iz povijesti.

 

Prijavi na natječaj treba priložiti:

– životopis, s podacima o prebivalištu i podacima za kontakt;

– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome, odnosno uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti;

– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;

– ovjerenu presliku diplome drugih sveučilišnih studija koji se uzimaju u obzir ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (ako je primjenjivo);

– elektroničku ili otisnutu kopiju diplomskog/magistarskog rada;

– popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (ako je primjenjivo).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije Srijema i Baranje te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora. Prijave se podnose na adresu Podružnice:

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze (poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prikaži PDF datoteku

 

 

Natječaj

Zadnje novosti

NATJEČAJ za „Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje” u 2021.

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje raspisuje 9. natječaj za godišnju nagradu Podružnice pod nazivom  „Nagrada za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje”.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Vino_zbornik_presvlaka
Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.