NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto asistent

Datum objave: 05.04.2019.

brod-grb-valovit

Raspisan Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto ASISTENT – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

 

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

 

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00127; Urbroj: 533-19-18-0003) od 11. ožujka 2019. godine i u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 1. travnja 2019. godine) raspisuje

        

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto asistent
za rad u institutskoj Podružnici za povijest Slavonije Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu (rad na istraživanju povijesti 20. stoljeća)
na određeno vrijeme – na pet godina – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij (povijest);

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom ili integriranom         studiju) koji omogućuje upis na doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti;

– uvjeti za upis na odgovarajući poslijediplomski sveučilišni doktorski studij.

 

Dodatni posebni uvjeti koji se na natječaju uzimaju u obzir jesu:

– diplomski rad ili magistarski rad s temom iz povijesti 20. stoljeća;

– objavljeni stručni i/ili znanstveni radovi iz povijesti 20. stoljeća;

– poznavanje engleskog i/ili drugih svjetskih jezika.

 

Prijavi na natječaj treba priložiti:

– životopis, s podacima o prebivalištu i podacima za kontakt;

– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome, odnosno uvjerenje o završenom           diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti;

– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;

– preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika povijesti (samo za pristupnike s prosjekom ocjena nižim od 4,0);

– ispis naslovne stranice, sadržaja i sažetka diplomskog/magistarskog rada;

– bibliografiju objavljenih radova (ako je primjenjivo);

– dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije Srijema i Baranje te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora, na adresu:

Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za asistenta“.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze (poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prikaži PDF datoteku

 

 

Natječaj

 

 

Zadnje novosti

SNIŽENJE CIJENA svih izdanja Podružnice

Sva izdanja Podružnice, uključujući i sve brojeve časopisa „Scrinia Slavonica”, dostupna su po sniženim cijenama u periodu 1.11. – 31.12.2020.

sniženje

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica
naslovnica tombor

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.