NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto asistent

Datum objave: 05.04.2019.

brod-grb-valovit

Raspisan Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto ASISTENT – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

 

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

 

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00127; Urbroj: 533-19-18-0003) od 11. ožujka 2019. godine i u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 1. travnja 2019. godine) raspisuje

        

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto asistent
za rad u institutskoj Podružnici za povijest Slavonije Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu (rad na istraživanju povijesti 20. stoljeća)
na određeno vrijeme – na pet godina – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij (povijest);

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom ili integriranom         studiju) koji omogućuje upis na doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti;

– uvjeti za upis na odgovarajući poslijediplomski sveučilišni doktorski studij.

 

Dodatni posebni uvjeti koji se na natječaju uzimaju u obzir jesu:

– diplomski rad ili magistarski rad s temom iz povijesti 20. stoljeća;

– objavljeni stručni i/ili znanstveni radovi iz povijesti 20. stoljeća;

– poznavanje engleskog i/ili drugih svjetskih jezika.

 

Prijavi na natječaj treba priložiti:

– životopis, s podacima o prebivalištu i podacima za kontakt;

– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome, odnosno uvjerenje o završenom           diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti;

– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;

– preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika povijesti (samo za pristupnike s prosjekom ocjena nižim od 4,0);

– ispis naslovne stranice, sadržaja i sažetka diplomskog/magistarskog rada;

– bibliografiju objavljenih radova (ako je primjenjivo);

– dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije Srijema i Baranje te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora, na adresu:

Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za asistenta“.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze (poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prikaži PDF datoteku

 

 

Natječaj

 

 

Zadnje novosti

NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno):

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  – 1 izvršitelj/ica;
2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.
Pročitajte više

Zadnja izdanja

Vino_zbornik_presvlaka
Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.