NATJEČAJ | Stručni savjetnik za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu

Datum objave: 06.10.2017.

Natječaj za izbor pristupnika u radni odnos na određeno vrijeme (4 godine) na stručno radno mjesto stručni savjetnik.

 

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest Zagreb te Odluke ravnateljice,
klasa: 643-01/17-02/01, urbroj: 380/19-01-03/17-30, od 6. rujna 2017.,

raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor pristupnika u radni odnos na određeno vrijeme (4 godine) na stručno radno mjesto
stručni savjetnik
za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
– 1 izvršitelj/izvršiteljica

Izabrani stručni savjetnik bavit će se istraživanjem moderne kulturne povijesti Slavonije u srednjoeuropskom kontekstu i obavljati poslove tajnika znanstvenog časopisa Podružnice.

 

 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne i dodatne uvjete:

1) završen sveučilišni diplomski studij (povijest, slavistika, germanistika ili hungaristika);
2) postignut akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području humanističkih znanost, polje povijest ili filologija;
3) objavljeni znanstveni radovi o temama iz moderne kulturne povijesti;
4) iskustvo u obavljanju tajničkih poslova u redakciji časopisa iz humanističkih znanosti koji je po vrsnoći izjednačen s međunarodnim znanstvenim časopisom (A1).

 

Dokumentacija za prijavu na natječaj mora uključivati:

– životopis s podacima o prebivalištu;
– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih pod 1), 2) i 4);
– bibliografiju objavljenih radova (ispis CROSBI).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama Podružnice te na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Prijavnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom na adresu:

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8,  35000 Slavonski Brod, s naznakom “Za natječaj za stručnog savjetnika”.

 

pdf_file Tekst Natječaja

Zadnja izdanja

mađari_korice
naslovnica zbornik
krivnja-i-kazna-presvlaka-def-press

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.