Natječaj za stručnog suradnika

Datum objave: 14.11.2014.

Raspisan NATJEČAJ za izbor pristupnika u radni odnos na određeno vrijeme na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – otvoren do 14.12.2014. godine.

 

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest Zagreb, te suglasnosti ravnateljice, klasa: 910-01/14-10/02, urbroj: 380/19-01-03/14-34 od 5. studenoga 2014., a u skladu s člancima 40., stavak 1.i 2., i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), raspisuje se

 

NATJEČAJ

za izbor pristupnika u radni odnos na određeno vrijeme na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, na vrijeme od 1 godine, uz mogućnost produljenja ugovora o radu do 4 godine
– 1 izvršitelj/izvršiteljica

Izabrani stručni suradnik bavit će se istraživanjem povijesti sjeveroistočne Hrvatske u starom vijeku (okvirno 1. st. pr. Kr. – 5. st. p. Kr.).

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:
– završen sveučilišni diplomski studij povijesti;
– ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji nije niži od 4,0;
– preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika povijesti (samo za pristupnike s nižim prosjekom ocjena).

Dodatni uvjeti koji pristupnicima i pristupnicama donose prednost na natječaju jesu:
– završen sveučilišni diplomski studij klasične filologije (latinski jezik i rimska književnost ili grčki jezik i književnost);
– diplomski rad, magistarski rad ili doktorska disertacija s temom iz povijesti starog vijeka;
– objavljeni radovi o temama iz povijesti starog vijeka;
– poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika.

Dokumentacija za prijavu na natječaj treba uključivati:
– životopis pristupnika ili pristupnice, s podacima o prebivalištu;
– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome;
– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;
– sažeti opis istraživačkih interesa (do 1800 znakova),
– bibliografiju objavljenih radova (ako je primjenjivo);
– dokaze o stupnju poznavanja engleskog i/ili njemačkog jezika (ako je primjenjivo).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijavnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom na adresu:
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Ante Starčevića 8
35000 Slavonski Brod
s naznakom „Za natječaj za stručnog suradnika”

 

Prikaži PDF datoteku

Tekst Natječaja

Zadnje novosti

NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme:

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za istraživanje moderne kulturne povijesti Slavonije u srednjoeuropskom kontekstu (19. stoljeće) – 1 izvršitelj;
2. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik (povijest 19. stoljeća) – 1 izvršitelj;
3. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik (povijest srednjeg vijeka) – 1 izvršitelj;
4. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (povijest 20. stoljeća) – 1 izvršitelj.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

srittig
Zbornik Oriovcanin-korice-FINAL
zbio_2

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.