NATJEČAJ za suradničko radno mjesto asistenta

Datum objave: 13.06.2017.

Raspisan Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto ASISTENT – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa 640-02/17-04/00028, urbroj 533-19-17-0002, od 2. lipnja 2017, te Odluke ravnateljice o raspisu natječaja, klasa: 643-01/17-02/01, urbroj: 380/19-01-03/17-9, od 12. lipnja 2017, a u skladu s člancima 40., stavak 1.i 2., i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

 

r a s p i s u j e     s e

 

NATJEČAJ

 

za izbor na suradničko radno mjesto ASISTENT za rad na institutskoj Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu

– 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Izabrani asistent/asistentica bavit će se istraživanjem povijesti sjeveroistočne Hrvatske u starom vijeku.

 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij povijesti;

– ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji nije niži od 4,0;

– preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika povijesti (samo za pristupnike s nižim prosjekom ocjena).

 

Dodatni uvjeti koji pristupnicima i pristupnicama donose prednost na natječaju jesu:

– završen sveučilišni diplomski studij klasične filologije (latinski jezik i rimska književnost ili grčki jezik i književnost);

– diplomski rad ili magistarski rad s temom iz povijesti starog vijeka;

– objavljeni radovi o temama iz povijesti starog vijeka;

– poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika.

 

Dokumentacija za prijavu na natječaj treba uključivati:

– životopis pristupnika ili pristupnice, s podacima o prebivalištu;

– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome;

– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;

– bibliografiju objavljenih radova (ako je primjenjivo);

– dokaze o stupnju poznavanja engleskog i/ili njemačkog jezika (ako je primjenjivo).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama Podružnice te na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS).

 

Prijavnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom na adresu:

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35000 Slavonski Brod,

s naznakom“Za natječaj za suradničko radno mjesto ASISTENT”.

Zadnje novosti

Dr. sc. Dinko Župan dobitnik Plakete „Matija Petar Katančić”

Dr. sc. Dinko Župan ovogodišnji je dobitnik javnog priznanja Plaketa „Matija Petar Katančić” za doprinos u razvoju prosvjetnog, kulturnog i sveukupnog društvenog života Grada Valpova.

priznanje3

Zadnja izdanja

srittig
Zbornik Oriovcanin-korice-FINAL
zbio_2

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.