NATJEČAJ za suradničko radno mjesto asistenta

Datum objave: 13.06.2017.

Raspisan Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto ASISTENT – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa 640-02/17-04/00028, urbroj 533-19-17-0002, od 2. lipnja 2017, te Odluke ravnateljice o raspisu natječaja, klasa: 643-01/17-02/01, urbroj: 380/19-01-03/17-9, od 12. lipnja 2017, a u skladu s člancima 40., stavak 1.i 2., i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

 

r a s p i s u j e     s e

 

NATJEČAJ

 

za izbor na suradničko radno mjesto ASISTENT za rad na institutskoj Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu

– 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Izabrani asistent/asistentica bavit će se istraživanjem povijesti sjeveroistočne Hrvatske u starom vijeku.

 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij povijesti;

– ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji nije niži od 4,0;

– preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika povijesti (samo za pristupnike s nižim prosjekom ocjena).

 

Dodatni uvjeti koji pristupnicima i pristupnicama donose prednost na natječaju jesu:

– završen sveučilišni diplomski studij klasične filologije (latinski jezik i rimska književnost ili grčki jezik i književnost);

– diplomski rad ili magistarski rad s temom iz povijesti starog vijeka;

– objavljeni radovi o temama iz povijesti starog vijeka;

– poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika.

 

Dokumentacija za prijavu na natječaj treba uključivati:

– životopis pristupnika ili pristupnice, s podacima o prebivalištu;

– ovjerenu presliku diplome ili odluke o priznavanju inozemne diplome;

– ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom;

– bibliografiju objavljenih radova (ako je primjenjivo);

– dokaze o stupnju poznavanja engleskog i/ili njemačkog jezika (ako je primjenjivo).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama Podružnice te na portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS).

 

Prijavnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom na adresu:

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35000 Slavonski Brod,

s naznakom“Za natječaj za suradničko radno mjesto ASISTENT”.

Zadnje novosti

NATJEČAJ za „Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje” u 2021.

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje raspisuje 9. natječaj za godišnju nagradu Podružnice pod nazivom  „Nagrada za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje”.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Vino_zbornik_presvlaka
Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.