Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste (voditelj odjeljka ostale ustrojstvene jedinice): TAJNIK / TAJNICA PODRUŽNICE

Datum objave: 20.07.2020.

brod-grb-valovit

Raspisan
Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste (voditelj odjeljka ostale ustrojstvene jedinice):
TAJNIK / TAJNICA PODRUŽNICE
– 1 izvršitelj/izvršiteljica.

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod

na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (klasa: 640-02/20-04/00055; urbroj: 533-03-20-0003) od 10. lipnja 2020. i u skladu s člankom 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest raspisuje

        

N A T J E Č A J

za zapošljavanje

na radno mjesto I. vrste (voditelj odjeljka ostale ustrojstvene jedinice):
– tajnik / tajnica Podružnice, za rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

– 1 izvršitelj / izvršiteljica

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete :

– završen sveučilišni studij prava (VSS diplomirani pravnik ili magistar prava);

– poznavanje rada na računalu; 

– radno iskustvo najmanje 1 godina.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

– životopis, s podacima o prebivalištu i podacima za kontakt;

– dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose na adresu Podružnice:

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto“.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze (poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije do 2. rujna 2020.

Prikaži PDF datoteku

 

 

Natječaj

Zadnje novosti

NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno):

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  – 1 izvršitelj/ica;
2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.
Pročitajte više

Zadnja izdanja

Vino_zbornik_presvlaka
Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.