Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća. Zbornik Znanstvenog kolokvija 'Donji Miholjac 1057.-2007.'

Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća. Zbornik Znanstvenog kolokvija ‘Donji Miholjac 1057.-2007.’

Autor

Stanko Andrić (ur.)

Godina izdanja

2010.

Uvez

Meki

Broj stranica

315

Format

24 cm

ISBN

978-953-6659-52-4

Cijena: 80,00 Kn

Izražena cijena je bez PDV-a.

U zborniku naslovljenom Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća sabrano je osam radova hrvatskih povjesničara koji su u prvotnoj formi bili izloženi na Znanstvenom kolokviju Donji Miholjac 1057-2007. (održanom 14. rujna 2007. u Donjem Miholjcu). Povod održavanju toga nevelikog skupa bila je 950. obljetnica najranijeg pisanog spomena “crkve sv. Mihaela Arkanđela na rijeci Dravi”, za koju je u historiografiji pouzdano utvrđeno da se odnosi na župnu crkvu u kasnijem naselju Donjem Miholjcu. Taj se spomen nalazi u oporuci ugarskog palatina Radona koju je 1057. u Stolnom Biogradu potvrdio kralj Andrija I Arpadović (1046.-1060.). Zahvaljujući tome ranom dokumentu, Donji Miholjac može se smatrati naseljem s najdužom kontinuiranom pisanom poviješću u Slavoniji.