Korespondencija Andrije Torkvata i Ignjata Brlića. Knjiga druga: pisma 1857. – 1863.

Autor

Mato Artuković, Vlasta Švoger i Mica Orban Kljajić (prir.)

Broj stranica

300

Format

25 cm

Godina izdanja

2021.

ISBN

978-953-8102-35-6

Uvez

Tvrdi

Cijena: 120,00 kn

Izražena cijena je bez PDV-a.