Vinkovci u srednjem vijeku. Područje grada Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti

Autor

Stanko Andrić

Godina izdanja

2007.

Uvez

Meki

Broj stranica

207

Format

24 cm

ISBN

978-953-6659-31-9

Suizdavači

Matica hrvatska Vinkovci

Cijena: 10,62  (80,02 kn)

Izražena cijena je bez PDV-a.

Nema na zalihi

Monografija obrađuje sve dostupne, objavljene i neobjavljene, pisane izvore za povijest srednjovjekovnog naselja-trgovišta na mjestu današnjih Vinkovaca, koje se u onodobnim izvorima naziva Szentillye (‘ Sveti Ilija’ ), a u osmanskima Ilinci. Uz to se prikazuju i rezultati arheoloških istraživanja te materijalni tragovi srednjega vijeka na tlu Vinkovaca. Sačuvani izvori omogućuju uvid prije svega u crkvenu povijest (župa sv. Ilije) i vlasteotske prilike u Szentillyeu-Vinkovcima, a u manjoj mjeri i u privredni i društveni karakter samog naselja. Osobito je značajan doprinos monografije u tome što pokazuje na kakav se način održao naseobeni kontinuitet na tom tlu na prijelazu iz srednjeg u rani novi vijek (moderni grad Vinkovci razvio se iz kasnosrednjovjekovnog sela Vinkovci koje je spadalo u distrikt trgovišta Szentillye/Ilinci, opustjelog u vrijeme turskih osvajanja). U monografiji se osim toga raščlanjuju i odbacuju neke dosadašnje historiografske zablude vezane za povijest Vinkovaca (npr. tobožnja darovnica cara Justinijana I sv. Benediktu u kojoj se spominju Cibale, antički preteča Vinkovaca; teza da je gotička crkva sv. Ilije na vinkovačkoj Meraji bila franjevačka).

 

Sadržaj

Uvod
1. Cibalska baština
2. Germani i Huni
3. Nijema i tamna stoljeća
4. Crkva i naselje na Meraji prije prvih zapisa
5. Tragom svetoga Ilije
6. Bogata župa u računima papinske desetine
7. Još o svetom Iliji i njegovoj vinkovačkoj crkvi
8. Szentillye, posjeti Baćinskih od roda Szente-Mágocs
9. Pogled unatrag: naselje vukovarskih gradukmeta u 13. stoljeću
10. Je li se Szentillye zvao i Bogdánfalva?
11. Sajmovi u Szentillyeu u 14. stoljeću
12. Franjevački samostan “Sveti Ilija” i srednjovjekovni Vinkovci
13. Parnice Baćinskih na početku 15. stoljeća
14. Dvojbena darovnica Alšanskih Talovcima
15. Talovcikao suvlasnici Szentillyea
16. Pobunjenici Lovro Bánffy i Ivan Kishorvát
17. Oružana akcija braće Geréb
18. Suvlasnici Szentillyea na početku 16. stoljeća
19. Sukob i dioba Lovre Bánffyja i Ivana Kishorváta
20. Posljednji vlastelin Vid Srlić/Srdić
21. Ilinci i Vinkovci u osmanskim izvorima
22. Szentillye poslije Szentillyea .
23. Rješenje problema naseobinskog kontinuiteta
24. Crkvena povijest Vinkovaca u doba turske vladavine
25. Crkva sv. Ilije na Meraji: epilog

Prilog 1: Važniji srednjovjekovni materijalni ostatci i arheološki nalazi u Vinkovcima
Prilog 2: Kronološki pregled izravnih pisanih podataka o Szentillyeu i Vinkovcima u srednjem vijeku
Prilog 3: Shematski prikaz vlastelinske povijesti vinkovačkog Szentillyea
Prilog 4: Posjedi oko Szentillyea prema vlastelinskim popisima Zemljopisne karte, planovi i tlocrti
Slike
Summary: Vinkovci in tfae Middle Ages. The Vinkovci urban area from the Late Antiquhy until the end of the Olloman rule
Bibliografija
Kazalo vlastitih imena