Dr. sc. Miroslav Akmadža

makmadza

 

 

Zvanje: znanstveni savjetnik

Glavno područje istraživanja: hrvatska povijest nakon Drugoga svjetskog rata ; crkveno-državni odnosi

 

 

 

Rođen 13. 3. 1967. u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina. Hrvat s hrvatskim državljanstvom. Nakon završene osnovne i srednje škole u Ljubuškom, upisao Pedagošku akademiju u Mostaru, 1987. stekao zvanje nastavnik povijesti i zemljopisa. Iste godine zaposlio se u O.Š. Srdoči u Rijeci, kao nastavnik povijesti i zemljopisa do 1990. godine. Početkom Domovinskog rata zaposlen u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992. stekao zvanje profesor povijesti. Radeći na raznim poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, istovremeno predaje Suvremenu političku povijest Hrvatske na Visokoj policijskoj školi. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 21. lipnja 2001. obranio magistarski rad na temu “Odnosi države i Katoličke crkve u Hrvatskoj od 1945. do 1953. godine”. Dana 21. siječnja 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio disertaciju na temu “Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi od 1945. do 1966. i crkveno državni odnosi – Primjer Zagrebačke nadbiskupije”, te stekao akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstveno polje povijest.

Od 1. studenog 2001. zaposlen na Filozofskom fakultetu u Osijeku (tada Pedagoški fakultet), kao nositelj kolegija hrvatske i svjetske povijesti 20. stoljeća. Na Hrvatskim studijima izvodi nastavu iz nekoliko izbornih kolegija iz hrvatske i svjetske povijesti 20. stoljeća.
Mentor polaznicima doktorskih studija na studijima povijesti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskim studijima u Zagrebu.
U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran 1. listopada 2003. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran 7. ožujka 2007., a 1. travnja 2007. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Od 1. veljače 2008. zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Voditelj projekta “Demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski rat u istočnoj Hrvatskoj”.
U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran 10. lipnja 2010. godine.
Član Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Od 1. srpnja 2009. član Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Od 18. studenog 2010. član uredništva časopisa “Tkalčić”.

 

Objavljene knjige:

– Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi i crkveno-državni odnosi od 1945. do 1960. godine – Primjer Zagrebačke nadbiskupije (Zagreb, 2003);

– Katolička crkva u Hrvatskoj i komunistički režim 1945.–1966. (Rijeka, 2004);

– Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak I., 1945.–1952. (Zagreb – Slavonski Brod, 2008);

– Franjo Šeper – mudrošću protiv jednoumlja (Zagreb – Rijeka, 2009);

– Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak II., 1953.–1960. (Zagreb – Slavonski Brod, 2010);

– Krunoslav Draganović. Iskazi komunističkim istražiteljima (Zagreb, 2010);

– Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944.–1960. (Slavonski Brod – Đakovo, 2012);

– Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak III., 1961.–1964. (Zagreb – Slavonski Brod, 2012);

– Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980. (Zagreb – Slavonski Brod, 2013);

– Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim. Knjiga I. 1945. – 1966. (Kostrena – Slavonski Brod, 2014);

– Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim. Knjiga II. 1967. – 1990. (Kostrena – Slavonski Brod, 2017);

– Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak IV., 1965.–1968. (Zagreb – Slavonski Brod, 2017);

– (ur.) Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu. Zbornik radova znanstvenog skupa (Slavonski Brod, 2018);

– Stepinac: riječju i djelom (Zagreb, 2019);

– Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak V., 1969.–1973. (Zagreb – Slavonski Brod, 2020).

 

Detaljna znanstvena bibliografija dostupna je na:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245636

 

Kontakt:

akmadza@isp.hr 

Zadnje novosti

Projekt „Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića“

Najveći projekt koji je odobren Gradu Valpovu u novijoj povijesti. Vrijednost projekta je 16.556.559,12 kn, a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Na projektu su od svibnja 2019. radili Valpovački poduzetnički centar d.o.o. Valpovo i Upravni odjeli grada Valpova u suradnji s gradonačelnikom Matkom Šutalom i dr. sc. Dinkom Županom.

rekonstrukcija-1024x576

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Rudina naslovnica
naslovnica tombor
Jelas-Gradovi-korice

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.