NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Datum objave: 22.05.2019.

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme:

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za istraživanje moderne kulturne povijesti Slavonije u srednjoeuropskom kontekstu (19. stoljeće) – 1 izvršitelj;
2. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik (povijest 19. stoljeća) – 1 izvršitelj;
3. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik (povijest srednjeg vijeka) – 1 izvršitelj;
4. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (povijest 20. stoljeća) – 1 izvršitelj.

brod-grb-valovitHRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00152; Urbroj: 533-03-18-0002) od 11. ožujka 2019. godine i u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 20. svibnja 2019. godine) raspisuje         

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme, za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu:

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za istraživanje moderne kulturne povijesti Slavonije u srednjoeuropskom kontekstu (19. stoljeće) – 1 izvršitelj;

2. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik (povijest 19. stoljeća) – 1 izvršitelj;

3. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik (povijest srednjeg vijeka) – 1 izvršitelj;

4. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (povijest 20. stoljeća) – 1 izvršitelj.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Odlukom o općim dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Hrvatskog instituta za povijest, koja se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://www.isp.hr/wp-content/uploads/dodatni-uvjeti-ZV.pdf).

Prednost pri izboru na navedena znanstvena radna mjesta imaju:

za 1. pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove o kulturnoj povijesti 19. stoljeća i iskustvo u obavljanju izvršnih poslova u redakciji znanstvenog časopisa iz humanističkih znanosti;

za 2. pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove iz povijesti istočne Hrvatske (Slavonije, Srijema i Baranje) u 19. stoljeću;

za 3. pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove iz povijesti istočne Hrvatske (Slavonije, Srijema i Baranje) u srednjem vijeku;

za 4. pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove iz povijesti istočne Hrvatske (Slavonije, Srijema i Baranje) u 20. stoljeću.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

– životopis (opći podaci, podaci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenog i stručnog rada);

– preslike diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju – doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje povijest ili polje filologija, ili iz interdisciplinarnog područja, polje kroatologija, za radno mjesto pod 1., odnosno iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, za radna mjesta pod 2., 3. i 4.;

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje;

– popis znanstvenih i stručnih radova;

– dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije Srijema i Baranje te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora, na adresu:

Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,

Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze (poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prikaži PDF datoteku

 

 

Natječaj

Zadnje novosti

NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno):

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  – 1 izvršitelj/ica;
2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.
Pročitajte više

Zadnja izdanja

Vino_zbornik_presvlaka
Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.